Ungdomsråd. Grindheim idrettslag

Camilla Usland Vasland, Synnøve Stulien Lauen, Johan Valand og Sondre Stulien Ro er medlemmene i nyoppnevnt ungdomsråd i Grindheim idrettslag. Ungdomsrådet skal være ungdommens «talerør» inn til hovedstyret i GIL. Styret ønsker ungdomsrådet velkommen, arbeidsoppgaver blir tilsendt før ferien.