SØNDAGSTRIM

SØNDAGSTRIM FOR 2 – 6 KLASSE & FORESATTE

HVER SØNDAG FRA KL 18.00-19.00

FØRSTE TRENING 2018  ER SØNDAG 7. JANUAR.

HUSK: INNESKO OG EN LAPP MED 2 FORSLAG TIL AKTIVITETER!

 

Trimgruppa/Barneidretten