Dugnadsånden lever!

Middag før oppstart

Årets store dugnad for håndballen var å vaske og beise bankbygget på Byremo.

Dette var en stor jobb som krevde mye folk og dugnadsvilje fra både spillere og foresatte. Om vi noen gang var i tvil om det var gjennomførbart, så ble ihvertfall tvilen gjort til skamme! I løpet av 2 uker var bygget både vasket og beiset, og vi har med det fått inn ca. 50 000 kr til håndballgruppa. Disse pengene er helt nødvendig for at vi skal kunne drifte alle de aldersbestemte lagene med påmelding i serien, dommere, div. forbruksmateriell o.l.

Så tusen takk til alle som villig stilte opp og jobbet! Uten deres innsats når vi trommer sammen til dugnad klarer vi ikke å ha et godt håndballtilbud til barna.

En ekstra takk må vi rette til de som villig tok på seg et ekstra ansvar med å organisere arbeidsgjengen; Asbjørn Guldbrandsen, Odd Magne Refsnes, Glenn Hårtveit og Knut Erik Valand. Uten den ekstra innsatsen hadde ikke dugnaden glidd like lett.

For håndballgruppa:

Kristin