Engasjer deg

Idrettslaget bidrar med mange positive og sunne aktivitetstilbud for innbyggerne i bygda vår.  Dette tilbudet ville ikke eksistert dersom en ikke hadde medlemmer som frivillig stiller opp og bidrar på forskjellige måter. Takk til dere.

Dersom tilbudet i idrettslaget skal forbli godt, eller enda bedre, er en helt avhengig av at det også kommer nye frivillige som bidrar. Dette er derfor spesielt en oppfordring til deg som ikke har, eller har hatt, verv i idrettslaget, men som kan tenke deg det. Det er mye å velge i. Enten som trener, lagleder eller medlem i en av idrettslagets grupper.