Klubbhandbok

Klubbhandboka.

Styret i GIL har utarbeidd klubbhandboka i 2016.
Formålet var å få nedskrive rutinar og arbeidsoppgåver slik at det vert lettare å overta ansvaret for nye verv, og lettare å finne informasjon om lagsarbeidet.

Klubbhandboka skal vere eit levande arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvarar, foreldre, styret, komitear, utval, trenere og dommar i klubben vår.

Innspel til endringar i denne sendes til nokon i styret, og vert mottekne med takk.

Lovnorm for Grindheim idrettslag

Den 05.01.16 er underforståande retningslinjer vedtekne.
Retningslinjene skal fylgjas.
Dei er vedtekne for at det skal vere eit trygt, godt og triveleg treningsmiljø for alle som deltek i idrett i regi av Grindheim IL.
Endringar kan vedtakas ved behov.
Innspel til endringar eller tillegg, sendes til nokon i hovudstyret.

Retningslinjer-alkohol
Retningslinjer-foreldre
Retningslinjer-mobbing
Retningslinjer-reiseleder
Retningslinjer-skikk-og-bruk-epost
Retningslinjer-trenere
Retningslinjer-utovere