Byremo cup 2015. Kampoppsett og laginndeling, GIL Miniputt

Det nærmer seg avspark for Byremo-cup 2015.

Gå til Byremo-cup 2015 for kampoppsett og laginndeling, eller klikk under for utskriftsvennlig versjon.

KAMPOPPSETT BYREMO.cup.2015

Til alle!

Ved første kamp møt opp en halv time før start.

De neste kampene må dere møte 15 min. før hver kamp, ta alltid kontakt med din lagleder.

Vi gleder oss til Byremo cup, hilsen Tommy, Bjørn Arild og Knut Erik

Bestilling av fotballsokker og -kortbukser

Fotballspillerne i GIL får draktoverdeler av fotballgruppa. Fotballsokker (blå) og -kortbukser (hvit) må spillerne sørge for at de har selv. Dersom du ønsker å bestille dette av fotball gruppa kan du gjøre følgende:

Send en sms med bestilling til Tommy Pytten (tlf 977 60 455), innen 1 mai. Husk å skriv hva du bestiller og størrelse. Kortbuksa koster 100 kr. og sokker 50 kr. (innkjøpspris).

Sykkeltrimmen starter opp igjen.

Vi starter opp igjen med sykkeltrim på onsdager kl 18.00. Første gang blir onsdag 8. april. Oppmøte ved butikken.

Kom som du er og med den sykkelen du har! Huskhjelm og gjerne refleksvest!

De som skal sykle Kristiansand-Hovden kommer til  å sykle i egen gruppe fram til 30. mai.

Trimgruppa, Grindheim idrettslag

Svømmebasseng stengt

Svømmebassenget er tappet for vann og  stengt for sesongen. Fribadinga fredag 27.  mars er dermed avlyst!

Trimgruppa ønsker alle trimmere ei aktiv og  GOD PÅSKE!

Byremocup 2015

Invitasjon Byremocup 2015

Vi har også i år gleden av å invitere til fotballturnering i Byremohallen. Fotballturneringen arrangeres i år den 18. og 19. april 2015.

Som tidligere år vil turnering for miniputter (2.-4. klasse) bli arrangert på lørdag og for lilleputter (5. -7. klasse) på søndag.

Påmeldingsfrist 27. mars 2015

Vel møtt i Byremohallen til startskuddet for årets fotballsesong!

HUSK: Fair play og jevne lag

MVH

Fotballgruppa i GIL

 

KURS. KLUBBENS STYREARBEID I PRAKSIS

Klubbens styrearbeid i praksis

På dette kurset gis deltakerne en god innsikt i hvilket ansvar man har som tillitsvalgt i klubb. Det gis en oversikt over de viktigste lover og regler som klubben må forholde seg til. Som navnet på kurset sier, skal deltakerne også få veiledning og tips på det praktiske styrearbeidet. Kurset skal gi deltakerne noen gode verktøy som kan benyttes i klubbarbeidet for å prioritere og skape god struktur i organiseringen av klubben.

 Mål for kurset

Deltakerne skal bli trygge på hva rollen deres i styret innebærer. De skal få god grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, og de skal bli i stand til å ivareta ansvaret og styrearbeidet gjennom konkrete verktøy og hjelpemidler som:

  • Klubbhåndbok
  • Virksomhetsplan
  • Organisasjonsplan
  • Klubbutviklingsarbeid

Målgruppe

Kurset er for styret i klubben. I fleridrettslag er det viktig at både hovedstyret og gruppestyrene deltar. Det er nyttig om klubben i tillegg inviterer personer som styret arbeider tett sammen med og delegerer ansvar og oppgaver til (valgkomiteèn, andre tillitsvalgte, administrasjon og trenere).

Tid

4 skoletimer.

Innhold

Kurset er delt i 3 moduler med undertemaer.

Ansvarsoppgaver Strategioppgaver Ressursoppgaver
Idrettens regelverk.

–          Styrets ansvar.

–          Årsmøtet.

–          Forholdet til idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte og ansatte.

Økonomistyring

–          Roller og ansvarsfordeling.

–          Budsjett og budsjettoppfølging.

–          Regnskapsregler.

–          Regnskap og bokføring.

–          Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak.

Hva er klubbens forutsetninger for å lykkes?

–          Har klubben en plan for virksomheten?

–          Hvordan utarbeide en god plan?

–          Hvordan kommunisere planen?

 

Ressurser til det klubben skal oppnå.

Valgkomiteens betydning.

Vurdering av klubbens ressursbehov.

Ledelse som sikrer involvering og ivaretar medlemmene.

Forsvarlig og fornuftig organisering.

Effektivt styrearbeid.

Ressursgrupper for klubben.

Ansatte.

Hvordan utvikle klubben videre?

Kurset blir 23 mars på Byremo.

Påmeldingsfrist er 17 mars til:

Kjell Arild Hornung tlf 47415799/kahornung@hotmail.com

Knut Erik Valand tlf 97412035/knut.erik.valand@vabb.no

 

 

     
   

 

 Spinningsavgift for 2015

Da er spinningsåret kommet godt i gang, og legger ut kontonr for innbetaling av spinningsavgift for 2015: kontonr 3108.20.22182 og mrk det med spinning.

Avgift er som tidligere 500,- for halvår, og 1000,- om du betaler for hele året.