INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRINDHEIM IDRETTSLAG

INNKALLING TIL  ÅRSMØTE I GRINDHEIM IDRETTSLAG ONSDAG 11. FEBRUAR KL 19.00 I BYREMOHALLEN.

 Saksliste:

1: Godkjenne de stemmeberettigede.

2: Godkjenne innkallingen og saksliste.

3: Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4: Behandle idrettslagets årsmelding og gruppeårsmeldinger.

5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6: Behandle innkommende forslag og saker.

7: Fastsette medlemskontigent for 2016.

8: Vedta idrettslagets budsjett.

9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10: Valg.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være levert leder, Troy E Flottorp, senest 28. januar 2015. Mail troyflott@hotmail.com.

Fullstendig saksliste legges ut en uke før årsmøtet.

Innkalling til årsmøte (i PDF format)

Hilsen GIL

Invitasjon til inspirasjonskveld 21 januar

Invitasjon til inspirasjonskveld 21 januar

Styret i Grindheim idrettslag ønsker å vise at de setter pris på det frivillige arbeidet som trenere og innehavere av verv gjør. Uten denne arbeidsinnsatsen ville ikke GIL sitt aktivitetstilbud eksistert.

Vi inviterer derfor til en inspirasjonskveld 21 januar kl. 19 00 i auditoriet på Byremo videregående skole. Trenere og ledere er spesielt inviterte, men det vil også være åpent for alle medlemmer som ønsker å høre et inspirerende foredrag. Vi har invitert tidligere håndballtrener for ØIF-Arendal og landslagsspiller Leif Gautestad som foredragsholder. Vest Agder idrettskrets uttaler følgende om Gautestad:

«Han er en fantastisk foredragsholder, og er veldig opptatt av frivilligheten gjennom trener- og

lederengasjementer, og viktigheten av å sette pris på disse menneskene.»

Gautestad vil holde et foredrag på 1-1,5 time. Etter foredraget legger vi opp til litt meningsutveksling der det vil bli servert kaffi/brus og noe å bite i.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme.

Gi beskjed til Knut E. på knut.erik.valand@vabb.no eller tlf 97412035 innen 16 januar om du kommer.

Hilsen

Troy, Terje, Oddvar og Knut Erik

Setesdal Colorline Tour 30. mai 2015

Heisann og godt nytt år:)

Det er nå flere som har begynt å tenke på vårens eventyr oppover Setesdalen på sykkelsetet. I den anledning ønsker vi å invitere til et lite møte for å lufte tanker og ambisjoner om tidsmål og trening. Det er også greit å få en pekepinn om hvor mange som kan tenke seg å bli med.

Vi møtes i ballhallen mandag 12. januar kl. 21.00

Då sjåast me:)

Hilsen Kristin(kri-har@online.no, 99 53 94 63) og Jan Ove

PS!
Kjenner du noen som av en eller annen grunn ikke har fått denne invitasjonen men som har lyst til å bli med, så blir vi glad om du videreformidler!
Vil du være med, men kan ikke komme på møtet? Send en mail, en SMS eller ring en av oss:)

Engasjer deg

Idrettslaget bidrar med mange positive og sunne aktivitetstilbud for innbyggerne i bygda vår.  Dette tilbudet ville ikke eksistert dersom en ikke hadde medlemmer som frivillig stiller opp og bidrar på forskjellige måter. Takk til dere.

Dersom tilbudet i idrettslaget skal forbli godt, eller enda bedre, er en helt avhengig av at det også kommer nye frivillige som bidrar. Dette er derfor spesielt en oppfordring til deg som ikke har, eller har hatt, verv i idrettslaget, men som kan tenke deg det. Det er mye å velge i. Enten som trener, lagleder eller medlem i en av idrettslagets grupper.

Fotball treningstider lilleputt 5,6 og 7 klasse

Onsdag 07.01.2015 starter lilleputt opp med trening i hallen kl 16.30-17.30.Trening hver onsdag til påske,ikke trening i vinterferie.Husk innesko og leggbeskyttere.Trenere i år er OddTore Naglestad tlf 41209158 og Stein Inge Ro tlf 98246344

Aktivitetslek starter opp igjen februar 2015

I regi av Grindheim idrettslaget starter vi opp igjen med aktivitetslek februar 2015. Denne gangen for barn født i 2009 og 2010.

Første aktivitetslek vil bli man 2.feb kl 17-18 i gymsalen på Byremo barneskole.

Hovedfokuset er lek og moro!

Tilbudet er hver mandag fra 2.feb og ut april (Siste gang er 27.april). Vi følger skoleåret. D.v.s. ingen aktivitetslek i vinter –og påskeferie. Har dere spørsmål ta kontakt med oss. Håper vi sees mandag 2. februar.

Vi gleder oss!!!

Med hilsen

Iren Valand, tlf 984 72 246           og           Renate Tveiten, tlf 907 53008

Spinning våren 2015

Spinning starter opp mandag 05.01.15 kl 2000.

Påmelding skjer via heimeside: http://www.grindheimil.no/trim/spinning/

Ønsker nye og kjente spinnere velkommen!

Treningsstart for miniputt (3-5 klasse)

Første trening i 2015 for miniputt blir mandag 12 januar kl. 17 00 -18 00. Møt opp i tide og husk leggbeskyttere og sko som er godkjente for bruk i hallen (dvs. joggesko som er rene og har såle som ikke setter merke i gulv). Deltakerne må være medlemmer i Grindheim idrettslag.

Trenere for miniputt blir Tommy Pytten (tlf 97760455) og Knut Erik Valand (97412035).

Velkommen til trening!

Julefotball i ballhallen.

Julefotball i ballhallen.

Tirsdag 30 desember kl. 17 00 -19 00 inviterer GIL, fotball, alle som går på barneskolen til fotballspilling i ballhallen. Trenere fra fotballgruppa vil være til stede og lede arrangementet.  Deltakerne vil bli delt inn i lag og spille kamper. Husk å ta med treningstøy og sko som ikke setter merker, dette blir gøy.

NB! Denne informasjonen blir kun lagt ut på idrettslaget sine nettmedier, så spre dette videre til naboer og venner. De voksne er velkomne til å komme og se på.

Spørsmål om arrangementet kan rettes til Glenn Hårtveit eller Knut Erik Valand

GIL fotball