Svømmebasseng stengt

Svømmebassenget er tappet for vann og  stengt for sesongen. Fribadinga fredag 27.  mars er dermed avlyst!

Trimgruppa ønsker alle trimmere ei aktiv og  GOD PÅSKE!

Byremocup 2015

Invitasjon Byremocup 2015

Vi har også i år gleden av å invitere til fotballturnering i Byremohallen. Fotballturneringen arrangeres i år den 18. og 19. april 2015.

Som tidligere år vil turnering for miniputter (2.-4. klasse) bli arrangert på lørdag og for lilleputter (5. -7. klasse) på søndag.

Påmeldingsfrist 27. mars 2015

Vel møtt i Byremohallen til startskuddet for årets fotballsesong!

HUSK: Fair play og jevne lag

MVH

Fotballgruppa i GIL

 

KURS. KLUBBENS STYREARBEID I PRAKSIS

Klubbens styrearbeid i praksis

På dette kurset gis deltakerne en god innsikt i hvilket ansvar man har som tillitsvalgt i klubb. Det gis en oversikt over de viktigste lover og regler som klubben må forholde seg til. Som navnet på kurset sier, skal deltakerne også få veiledning og tips på det praktiske styrearbeidet. Kurset skal gi deltakerne noen gode verktøy som kan benyttes i klubbarbeidet for å prioritere og skape god struktur i organiseringen av klubben.

 Mål for kurset

Deltakerne skal bli trygge på hva rollen deres i styret innebærer. De skal få god grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, og de skal bli i stand til å ivareta ansvaret og styrearbeidet gjennom konkrete verktøy og hjelpemidler som:

  • Klubbhåndbok
  • Virksomhetsplan
  • Organisasjonsplan
  • Klubbutviklingsarbeid

Målgruppe

Kurset er for styret i klubben. I fleridrettslag er det viktig at både hovedstyret og gruppestyrene deltar. Det er nyttig om klubben i tillegg inviterer personer som styret arbeider tett sammen med og delegerer ansvar og oppgaver til (valgkomiteèn, andre tillitsvalgte, administrasjon og trenere).

Tid

4 skoletimer.

Innhold

Kurset er delt i 3 moduler med undertemaer.

Ansvarsoppgaver Strategioppgaver Ressursoppgaver
Idrettens regelverk.

–          Styrets ansvar.

–          Årsmøtet.

–          Forholdet til idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte og ansatte.

Økonomistyring

–          Roller og ansvarsfordeling.

–          Budsjett og budsjettoppfølging.

–          Regnskapsregler.

–          Regnskap og bokføring.

–          Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak.

Hva er klubbens forutsetninger for å lykkes?

–          Har klubben en plan for virksomheten?

–          Hvordan utarbeide en god plan?

–          Hvordan kommunisere planen?

 

Ressurser til det klubben skal oppnå.

Valgkomiteens betydning.

Vurdering av klubbens ressursbehov.

Ledelse som sikrer involvering og ivaretar medlemmene.

Forsvarlig og fornuftig organisering.

Effektivt styrearbeid.

Ressursgrupper for klubben.

Ansatte.

Hvordan utvikle klubben videre?

Kurset blir 23 mars på Byremo.

Påmeldingsfrist er 17 mars til:

Kjell Arild Hornung tlf 47415799/kahornung@hotmail.com

Knut Erik Valand tlf 97412035/knut.erik.valand@vabb.no

 

 

     
   

 

 Spinningsavgift for 2015

Da er spinningsåret kommet godt i gang, og legger ut kontonr for innbetaling av spinningsavgift for 2015: kontonr 3108.20.22182 og mrk det med spinning.

Avgift er som tidligere 500,- for halvår, og 1000,- om du betaler for hele året.

Innkalling til årsmøte 11. februar 2015

TIL MEDLEMMENE I GRINDHEIM IDRETTSLAG

Det vises til innkalling til årsmøte 11. januar 2015. Årsmøtet avholdes i Byremohallen 11. februar 2015 kl. 19.00.

SAKSLISTE:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen og saksliste.

3. Velge dirigent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets ÅRSMELDING GIL 2014 og gruppenes årsmeldinger. (Utleveres på årsmøtet)

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. (Utleveres på årsmøtet)

6. Behandle innkommende forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent for 2016.

8. Vedta idrettslagets Budsjett GIL 2015.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Valg

Hilsen GIL

 

Besøk av Vipers spiller Tonje H Refsnes

Onsdag 28.01 fikk j14-laget til Grindheim celebert besøk av Vipers-spiller Tonje H Refsnes

Tonje gjennomførte 1,5 times trening med jentene der hun hadde fokus på skudd. Å øve seg på ballkontroll er viktig for å bli en god håndballspiller, jentene fikk også prøve seg på ulike øvelser med en og flere baller samtidig.

For å bli god må du trene mye, men ennå viktigere å være fokusert/til stede når du er på trening, sier Tonje – og fortsetter: «da kan en ikke tenke på kjærester og sånt midt i treningsøkta…..»

Tusen takk til Tonje,  – takk også til Vipers som gav jentene 20 gratisbilletter til hjemmekamp mot Nordstrand. Vi gleder oss til Vipers hjemmekamper i  Aquarama 10.02 og 08.03.

Håndball gruppa vil også få takke Anne Ågedal som har lagt ned en mangeårig jobb som håndball trener for GIL j 14

Besøk av Tonje H Refsnes fra Vipers
Besøk av Tonje H Refsnes fra Vipers