Ut på tur

Heldigvis er naturen åpen for fri bruk! Det er dog viktig å følge myndighetenes råd: Ikke er mer enn fem personer i en gruppe og at vi holder en avstand på to meter til hverandre.

Vi er så heldige å ha mange flotte turløyper i nærområdet, og vi håper at folk tar disse i bruk! Det er rett og slett helsefremmende med fysisk aktivitet, og frisk luft er heller ikke til å kimse av! (men vi ber om at dere ikke skriver dere inn i turbøkene så lenge koronatiltakene varer)

Trimgruppa kjører i gang en egen «koronaversjon» av 10-toppers uten klippekort.

  • Du samler topper ved å ta bilde av plakaten som forteller hvor du er.
  • Når du har vært på alle ti toppene sender du ei melding til Anne(99229872) eller Kristin(99539463).
  • Vi vil ha en trekning blant alle som har gått de ti turene innen 31.mai 2020

Turene:

1. Hisåsen

Utsikt fra Hisåsen

Parkering ved Byremo videregående skole. Følg blå merker inn til lysløypa. Ta til venstre og følg lysløypa omtrent til Byremo barnehage. Ta så til venstre ned til Rekedalen. Løypa går nå videre på skogsvei, sti og i terreng til toppen med utsikt til Selandsdalen, Øvre Ågedal og til Øydnavannet.

Krevende tur, drøye 7km. Deler av turen er merket som rundløype.

2. Solfjell

Parkering ved Grindheim kirke. Følg Solfjellveien mot skytebanen ved siden av kirka. Veien her er bomveg og kan bli stengt for motorferdsel. Etter hvert går turen over på traktorvei og sti. God stigning mot toppen. Fine utsiktspunkt underveis. Følg samme trasé tilbake.

3. Gloanshei

På vei til Gloanshei

Parkering på Dynjan, Øvre Ågedal(som ved tursti til Skogen). Følg blå merker på samme trasè som til Skogen ca 500 meter oppover. Følg pil til venstre merket Gloanshei, du går samme løype tilbake igjen. Gloanshei ligger 490 moh. Krevende tur på skogsvei, sti og i terreng. Ca 11 km tur retur.

4. Skogen

Fra Byremo, kjør ca 2 km mot Foss, sving av til Ågedal, ca 1 km, følg pil/skilt til parkering på Dynjan – rett frem på grusvei ca 3-400m til skogsbilvei og lasteplass for tømmer. NB: Se til at parkeringen ikke hindrer ferdsel for maskiner og biler. Følg blå merker og piler på traktorvei, videre på Normannsvegen, en historisk vandring på fin skogsvei og sti til, og igjennom, garden Skogen. Merket rundløype som går tilbake på fin traktorvei til parkering. Ca 6 km

5. Ramstadvarden

Start på samme sted som løype til Ørnemyrfjell, på høyre side av bekken når en kommer til Øvre Flottorp. Der er også mulighet for parkering. Første delen går i flott gammel sti opp til Solitjønn. Videre går stien på traktorvei et stykke, for deretter å krysse til høyre over lyng/myr. Derfra er det lett stigning på fjell opp til varden. Dersom en ønsker å gå en rundløype kan en følge merket sti videre og komme inn på sti til Ørnemyrfjell. Ca 4 km tur – retur.

6. Kistefjell

Turen starter ca 3 km øst for Sveindal – kjør langs FV 42 mot Evje. Parkering langs fylkesveien, pass på at skogsveier ikke blir blokkert! Det er jevn stigning helt fram til toppen, men greit å gå på grus- og traktorvei nesten helt fram. Siste del går men i terrenget. Ca 4 km tur – retur.

7. Ørnemyrfjellet

Kjør mot Øvre Flottorp, ca 2 km opp bakkene. Parkering før de siste gårdene, der det flater ut. Gå merket sti fram og tilbake. Eller hvis du er kjent er det mulig å gå en rundtur over Gråstadmyran, til Flottorpsgruvene og traktorvei tilbake til utgangspunktet. Krevende. Ca 6 km tur – retur

8. Osen

Innkjørsel til Osen er ca 500 m nord for Valandsbrua. Hvis du kommer Sørfra, ta til høyre nedenfor bet blå/grå huset. Kjør 6-700m til enden av veien. Parkering her. Følg merket sti inn i skogen bort fra fossen. Lett tur på sti mot sørenden av Øvre Øydnavatn. Posten kan også nås «sjøveien» med kano eller kajakk.

9. Lundefjell

Parkering/turstart på P-plass i Sveindalskrysset. Herfra går det sti opp gjennom granfelt, etter hvert fin furuskog til toppunktet. Det er flott utsikt over gårder på Sveindal og Kollungtveit, veien og elva som slynger seg gjennom landskapet, og til skog og heier i området. Turen er ca 1,5. God stigning opp.

10. Kollungtveitfossen

Lett tur. Parkering ved avkjørsel riksvei 42 til Smedsland. Turen starter på grusvei mot Smedsland i ca 500 m. ta av til venstre etter museet, over et gjerde og inn på markert sti. Ca 900 m på skogssti til fossen. Det kan gå sau på beite. Du kan gå samme vei tilbake, eller følge merket rundløype en liten km gjennom skogen, og 1,5 km grusvei. Turen tar da ca 1,5 timer.

Har du lyst til å dømme håndball??

Har du noen gang sittet på sidelinjen under en kamp og tenkt at det skulle vært dømt annerledes? Vil du lære mer om håndball og samtidig utvikle deg som en leder? Kunne du tenke deg å tjene penger på en hobby? 

Alle som fyller 16 i året man vil begynne å dømme og har lyst, er hjertelig velkomne til å dømme for Grindheim IL! Tidligere dommere er også velkomne til å delta. Man trenger ikke ha noe spesiell bakgrunn for å dømme og trenger heller ikke spille håndball, man får opplæring og oppfølgning av idrettslaget!!

Som dommer får man mulighet til å utvikle seg selv innen håndball. Man får en bedre forståelse for idretten med økt håndballfaglig forståelse. Det å dømme gir deg en mestringsfølelse og man blir trygg på seg selv på banen og utenfor. Grindheim Idrettslag betaler for utstyr og drakt som dommer trenger dersom kontrakt blir skrevet. Alle er hjertelig velkomne til å prøve seg som dommer! 

Kunne dette passe for deg eller noen du kjenner? Eller har du noen spørsmål, ta kontakt med Audhild Flottorp (915 37 701) og Camilla Usland Vasland (906 16 131) innen 1juni for å kartlegge hvor mange vi har til sesongen:)

 

SPINNING, NYTT MUMMER TIL PÅMELDING

Vi har ny trim gruppe, derfor er det nå påmelding til Kristin Hartveit på mobil nr. 99539463.

Påmelding fra kl. 06:00 i morgen tidlig, onsdag 04 mars.

Alle er hjertelig velkommen, men det er samme prinsipp som tidligere, 10 sykler, og første mann/kvinne til mølla!

Årsmøtet

Årsmøte avholdes torsdag 27 februar kl. 18 00, i Spinning rommet i Byremo Kulturbygg

Årsmøtet vil ha følgende agenda:

1.       Godkjenne de stemmeberettigete.

2.       Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3.       Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.       Behandle Idrettslagets Årsmelding

5.       Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6.        Fastsette medlemskontingent for 2021, og styrehonorar for 2020 .

7.       Vedta idrettslagets budsjett for 2019.

8.       Valg.

9.       Orienteringssaker.

Vel møtt

Lyst å spille håndball neste sesong – 20/21?

Hei alle håndball spillere i Grindheim og andre som har lyst å spille!                                    .

Vi vil få takke dere alle for god innsats og en flott sesong så langt 2019/20!

Vi i håndball gruppa har begynt planlegginga av neste sesong. Vi må melde på lag innen 30.april. Etter det kan vi ikke melde på flere lag, og må betale bot dersom vi må trekke lag. Derfor er det viktig for oss å kartlegge best mulig for å melde på «rette lag», slik at vi kan gi best mulig tilbud. Vi trenger derfor en bindende påmelding for neste sesong allerede innen 1. mars 2020. Vi håper alle har lyst å fortsette! Og kjenner du noen , eller hører om noen som ønsker spille håndball, så spre det glade budskap og si de må melde sin interesse;)

For at vi skal kunne lage en oversikt trenger vi at dere sender en sms om du ønsker å være med å spille håndball neste sesong innen 1. mars 2020.

Gi tilbakemelding til Anita Ro på telefon:  97110703 eller Grethe Tveit Pettersen på telefon 90990881 innen 1. mars 2020.

Hilsen håndball gruppa i GIL ved Trine Stordal, Anita Ro, Audhild Flottorp, Kristin Pytten og Grethe Tveit Pettersen

Toppturer

Til alle Dere sporty turfolk som har gått alle toppturene, og levert inn kortet. Ikke glem å hente beviset(t-skjorte) på hvor flink du har vært. Må hentes på Joker Byremo. Her ser Dere noen av dei som gjennomført turene.

Spinning

Onsdag 29 januar spinning fra 19:00-20:00. Instruktøren kommer 18:30, så den som vil ha litt «ekstra» er velkommen til det. Påmelding: sen melding til 99115111 fra kl 06:00

Årsmøte Grindheim IL.

Til medlemmer i Grindheim idrettslag.

Styret innkaller herved til årsmøte i Grindheim idrettslag.

Årsmøte avholdes torsdag 27 februar kl. 18 00, i Spinning rommet i Byremo Kulturbygg

Saker som medlemmer ønsker å ta opp må være styreleder Trond Hamran i hende senest 12 februar 2019.

Vanlig post: Grindheim il ved Trond Hamran, Glåpeveien 26, 4525 Konsmo, eller e-post leder@grindheimil.no

Fullstendig saksliste og saksdokument vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøte på http://www.grindheimil.no. Eller du kan få saksliste/saksdokument ved å kontakte styreleder.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen

Styret

Spinning x 2

Onsdag 22 januar prøver vi oss på ein dobbel spinning time for dei som ønsker det. Starter opp kl. 18:30 til 20:30. Ønsker du ein vanlig time, så er det bare å komme når du ønsker. Dette blir spennende å prøve🚴🏻🏆🏅