Påmelding spinning

Fram til nytt bokking system er i drift må påmelding skje via SMS til 99115111

17 mai 2019

GIL har søkt Audnedal kommune om å arrangere 17.mai 2019 på Byremo, det har vi fått innvilget.

Kommunen gir tilbud til alle lag og foreninger om å arrangere 17.mai, og det blir tildelt et tilskudd fra kommunen for å arrangere (tilskuddet er på 34 000,- i tillegg kommer inntekter fra matsalg)

Vi er så heldige at GIL har god økonomi og penger på bok, men vi må ha inntekter til drift av laget med alle gruppene og de gode tilbud vi har for barn og voksne.

Midlene vi har på bok blir brukt til investeringer som f.eks kjøp av utstyr, i år har vi blant annet pusset opp spinning og klubbrom.

Vi har sponsorer og kiosksalg som følges opp på dugnad av GIL, her får vi inn mye av inntektene, men det er ikke nok, derfor må vi gjøre noe ekstra dugnad.

GIL er bygd opp med flere grupper av ulike idretter, noen koster mer enn andre å drifte, men vi jobber for at alle skal ha best mulig tilbud innen de idretter det er interesse for, og vi tenker det er positivt at hele idrettslaget kan gjøre noe sammen for å dra lasset!

GIL styret har i samarbeid med alle grupper valgt å gjøre 17. mai arrangementet 2019 til et prøveprosjekt for å se om vi kan minimere alle ‘smådugnader’ til et felles dugnadsløft for hele laget, slik at vi i fellesskap kan få de inntekter som må til for å opprettholde best mulig tilbud.

(Sponsorarbeid og kiosksalg vil fortsette som før)

GIL har folk som lager opplegg, og delegerer oppgaver slik at det skal være veldig greit å gjennomføre for alle – det vil bli lagt opp slik at alle skal ha en fin 17. mai, og forhåpentligvis vil de fleste knapt merke at de gjør en dugnadsjobb

Hilsen

Styret i GIL

Splinning

Problemer med bookingen. Send melding til 99115111

GRINDHEIM MICRO/MINIPUTT 2019

GIL Micro/Miniputt vil fortsette treninger i Byremohallen frem til Byremocup. Etter Byreremocupen fortsetter treninger ute på banen ved skolen, samme tidspunkt. Microputt blir da med igjen på treninger frem mot Bygdeserien.

Byremocup blir i år 6 og 7 april, miniputt spiller kun 6 april. 2 klassinger blir med på miniputtlagene.

Ting-cupen er i år 15 juni. Her stilles det lag både fra micro og miniputt ( 1 – 4 klasse).

GIL har kjøpt inn nye drakter. Fotballen vil ha like drakter som håndball, så dere som har fått nye drakter der, kan bruke denne. Vi vil også spille med like shorts og sokker (blå.) Dette er kjøpt inn og kan bestilles (se lenger ned). Pris er : shorts 200 kr. og sokker 60 kr. Drakt er gratis, og skal leveres tilbake etter sesongen.

For videre planlegging trenger vi opplysninger, send dette på MAIL til Odd@listerark.no innen 24.03.2019.

 1. Barnets navn
 2. fødselsår
 3. mobil nummer til mamma eller pappa
 4. vil være med på Byremocup ja/nei
 5. vil være med på bygdeserien ja/nei
 6. vil være med på Ting-cupen ja/nei
 7. vil ha shorts
 8. vil ha sokker
 9. Evt. f.eks gluten allergi , spesielle hensyn, beskjed til trener

Vi minner også om at kjøring til og fra kamper og turneringer må ordnes av foreldre, og ikke trenere. Ved trening, cup og kamper må foreldre ha ansvar for sine barn.

Vi ser frem til en sesong med en flott gjeng unge fotballtalenter!

Hilsen Odd Tore Naglestad, trener Microputt. Jan Ove Flottorp , trener Miniputt. Glenn Hårtveit, trener Miniputt.

HÅNDBALL SESONGEN 2019/2020

Har DU lyst å spille håndball neste sesong?

Vi i styret i Grindheim Håndball er i full gang med å planlegge neste sesong.

Vi må melde på lag innen 30. april, og før den tid er det mye som må være på plass.

Vi har tidligere hatt utfordring for noen av lagene at det kommer mange nye spillere ved sesongstart. I utgangspunktet er det veldig positivt at det kommer mange og nye spillere, og vi ønsker ALLE spillere velkommen til Grindheim Håndball! Vi ønsker gjerne at mange skal få mulighet til å spille håndball og ha det gøy sammen! Men det blir veldig vanskelig å ivareta alle spillerne dersom det blir alt for mange spillere fordelt på flere årskull pr lag. Når påmeldingsfristen er gått ut 30. april er det ikke mulig å endre påmeldingene/melde på flere lag , og om vi må trekke lag må vi betale påmeldingsavgiften i tillegg til å betale gebyr for avmelding…

Derfor; for at vi vi skal vite hvor mange lag vi kan og bør melde på må vi ha en oversikt over hvor mange spillere som er med fra hvert årskull. Da kan vi best gjøre jobben vår med å tilrettelegge for at DU som spiller skal få et godt tilbud!

Gi derfor tilbakemelding til oss om DU ønsker å spille håndball kommende sesong til Grethe Tveit Pettersen på tlf 90990881 eller Anita Ro på tlf 97110703 innen 1. april.

Hilsen oss i styret i Grindheim Håndball: Anita Ro, Trine Stordal, Audhild Flottorp, Kristin Pytten, Cecilie Antonsen og Grethe Tveit Pettersen

Byremohei/Lokefjell

Nå har vi foretatt trekning på bøkene som ligger i postkassene på Byremohei og Lokefjell. Premien er gavekort på Intersport Evje på kr 500.- Byremohei: Jon Øyvind Evjen. Lokefjell: Stein Inge Ro. Gratulerer til dere. Totalt ca 320 signaturer. Fra ca 1.april er nye bøker på plass, så det er bare å komme seg til topps.

BARNEIDRETTEN

OPPSTART MANDAG 04.03 KL 1700-1800.

VELKOMMEN TIL ALLE INKL. 1 KLASSE!

Saksliste til årsmøte Grindheim IL. 28 feb. 2019

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkalling og saksliste.
 3. Velg dirigent, referent, samt 2 medlemmer  til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne saker.
 7. Fastsette medlemskontingent for 2020, og styrehonorar for 2019.
 8. Vedta idrettslagets budsjett for 2019.
 9. Valg.
 10. Orienteringssaker.