Byremohei/Lokefjell

Nå har vi foretatt trekning på bøkene som ligger i postkassene på Byremohei og Lokefjell. Premien er gavekort på Intersport Evje på kr 500.- Byremohei: Jon Øyvind Evjen. Lokefjell: Stein Inge Ro. Gratulerer til dere. Totalt ca 320 signaturer. Fra ca 1.april er nye bøker på plass, så det er bare å komme seg til topps.

BARNEIDRETTEN

OPPSTART MANDAG 04.03 KL 1700-1800.

VELKOMMEN TIL ALLE INKL. 1 KLASSE!

Saksliste til årsmøte Grindheim IL. 28 feb. 2019

  1. Godkjenne de stemmeberettigete.
  2. Godkjenne innkalling og saksliste.
  3. Velg dirigent, referent, samt 2 medlemmer  til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsmelding.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle innkomne saker.
  7. Fastsette medlemskontingent for 2020, og styrehonorar for 2019.
  8. Vedta idrettslagets budsjett for 2019.
  9. Valg.
  10. Orienteringssaker.

Årsmøte Grindheim il.

Til medlemmer i Grindheim idrettslag. 28.01.2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Grindheim idrettslag.

Årsmøte avholdes torsdag 28 februar kl. 18 00, i Spinning rommet i Byremo Kulturbygg

Saker som medlemmer ønsker å ta opp må være styreleder Trond Hamran i hende senest 14 februar 2018.

Vanlig post: Grindheim il v/Trond Hamran, Glåpeveien 26, 4525 Konsmo, eller e-post leder@grindheimil.no

Fullstendig saksliste og saksdokument vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøte på http://www.grindheimil.no. Eller du kan få saksliste/saksdokument ved å kontakte styreleder.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen

Styret

God is på skøytebanen!

Har du lyst på en tur på skøyter i helga ? Nå er det godt med is på skøytebanen i følge banemester Tom Sturla.

Spinning

Kjempegøy å se at spinningrommet er fullt . Husk påmelding hver onsdag morgen fra kl 06:00. Gå inn på nettsiden til GIL velg Trim også Påmelding spinning. Ønsker nye og gamle spinnere velkommen.

Fotballtrening

Det blir fotballtrening onsdager fra 16:00 til 17:00 fra 1 til 4 klasse i hallen .

BARNEIDRETTEN SØKER PERSON SOM VIL
OVERTA ANSVARET FOR TRENINGEN
HVER MANDAG FRA 1700-1800 I GYMSALEN.
INGEN TRENING FØR NY LEDER ER
FUNNET!