Saksliste. Årsmøte Grindheim IL

[06.03.2017 Byremo]

Sakliste for årsmøte i Grindheim idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte, publisert blant annet på idrettslagets hjemmeside 7 februar 2017.

Årsmøtet avholdes den 15 mars kl. 19 00, i kantina på Byremo ungdomsskole.

Under følger sakslisten for årsmøtet:

  1. Godkjenne de stemmeberettigete.
  2. Godkjenne innkalling og sakliste.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsmeldinger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle følgende innkomne saker:
  1. Prosjekt » Lage fast dekke til isbane/skatepark sommerstid, på skøytebane ved Byremo barneskole»

2.  Prosjektstilling. Idrettslagene Åseral, Eiken, Hægebostad, Eiken, Grindheim og Konsmo   ønsker i fellesskap å opprette en prosjektstilling, min. 50%, som skal bistå/styrke lagene.

  1. Fastsette medlemskontingent for 2018.
  2. Vedta idrettslagets budsjett.
  3. Valg:

Med vennlig hilsen styret i Grindheim idrettslag.

NB! Årsmøte avholdes i kantine på Byremo ungdomsskole.

Årsmelding skigruppa 2016

Årsmelding.Treningsgruppa.2016

Årsmelding.fotballgruppa 2016

Årsmelding for håndball gruppa 2016

Samarbeidsprosjekt.idrettslagenei Audnedal.hagebostadogaseral

Regnskap-GIL-pr31.12.16

Budsjett-GIL-2017

Budsjett.fotballgruppa. 2017

Budsjett skigruppa 2017

Budsjett for Byremo Treningssenter 2016

Budsjett 2017 håndball gr

Årsmøte Grindheim il.

Styret innkaller herved til årsmøte i Grindheim idrettslag.

Årsmøte avholdes den 15 mars kl. 19 00, i spinningrommet i ballhallen.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp må være leder Knut Erik Valand i hende senest 22 februar 2017.

Vanlig post: Grindheim il ved Knut Erik Valand, Naglestadveien 1409, 4525 Konsmo, eller e-post knut.erik.valand@vabb.no

Fullstendig saksliste og saksdokument vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøte på http://www.grindheimil.no. Eller du kan få saksliste/saksdokument ved å kontakte styreleder.

Valgnemnda har funnet kandidater til alle verv som er på valg til neste års hovedstyre.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen

 

Styret