Spinning x 2

Onsdag 22 januar prøver vi oss på ein dobbel spinning time for dei som ønsker det. Starter opp kl. 18:30 til 20:30. Ønsker du ein vanlig time, så er det bare å komme når du ønsker. Dette blir spennende å prøve🚴🏻🏆🏅

Spinning

Nytt år og nye muligheter..,, Vi starter opp igjen med spinning onsdag 8 januar kl 19:00. Påmelding : send SMS til 99115111 fra kl 06:00 samme dag med navnet ditt. Vi har 10 sykler som venter på Dere. Ønsker nye og gamle spinnere velkommen Onsdag er fast spinningdag👍

Julefotball i Byremohallen

Fotballgruppa i Grindheim IL inviterer til fotball i Byremohallen, 29.12 .2019, kl. 17 00. Dette er et tilbud til alle som ønsker å spille fotball for gøy, fra og med barneskolealder og oppover. Registrering av deltakere er kl . 17 00 -17 15. Fotballgruppa vil etter registrering, dele inn i lag og organisere kamper. Hallen er åpen til kl. 21 00. Husk godkjente innesko.

Kiosken er åpen under arrangementet. Møt opp, enten du vil spille fotball eller kople av litt fra julefeiringa.

Spørsmål om arrangementet kan rettes til Knut Erik Valand og Odd Tore Naglestad. 

Hilsen styret i fotballgruppa.

Grindheim Idrettslag ønsker alle medlemmer en God Jul.

Vi ønsker å takke alle Sponsorer, gruppeledere, styremedlemmer, trenere og foreldre som er med og engasjerer seg i vårt idrettslag med både store og små oppgaver. Alle oppgaver er svært viktige for at et lokalt Idrettslag skal kunne tilby de aktiviteter vi har tilbud for våre barn og ungdom. Gil kan nå i denne uke meddele at vi har fått godkjent vår søknader om oppgradering av lysløypa, Gapahuk og rydding av Turløype til Hisåsen, og en betydelig oppgradering av Byremosanden (Byremopark) Arbeidet med utarbeidelse av søknader, er blitt delt inn i ulike grupper. Og det er stort engasjement i gruppene. Med et solid totalbudsjett med midler fra Kommune og spillemidler, får vi da en fantastisk oppgradering og nye anlegg på plass i bygda. Arbeidet starter opp i løpet av 2020. Mye mere kunne vært nevnt. Men nå tar vi Juleferie, og ønsker dere en God Jul med familie og venner. Og et Ønske om et godt nyttår.

Hilsen Styret i Gil

GIL miniputt fotball 3 og 4 klasse

Det er juleferie for spillere på GIL miniputt fotball.

Oppstart på nyåret er torsdag 09.01.20 kl 1530.

Trenere Odd Tore Naglestad og Jan Ove Flottorp

Innkalling til Ekstra Ordinært Årsmøte i Grindheimidrettslag

Tid: Tirsdag 19 november 2019 kl 18.00

Sted: Spinningrom

Eneste sak på dagsorden:

Sak1.

Styre for Grindheim idrettslag ønsker å kjøpe aksjene i Byremo Kulturbygg as, som Åseral Idrettslag og Hægebostad Idrettslag har i dag.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.

Innkalling og dagsorden for møtet følger §17 i klubbens lover. I dette tilfellet skjer innkallingen etter vedtak i styret, som beskrevet i §17 1b.

Det ekstraordinære årsmøtet vil ha følgende agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle styrets forslag vedrørende kjøp av aksjer       

Det vil bli en gjennomgang av prosjektet som er utredet av styret.

 Hilsen

Styret Grindheim idrettslag

Fotballtrening mini og lilleputt starter opp torsdag 24.10.2019 i ballhallen.

Lilleputt har trening fra 1430-1530.

Miniputt(3 og 4 klasse) har trening fra 1530-1630.

Trening for mikro starter opp på et senere tidspkt.

Husk leggbeskyttere og godkjente innesko.

Kl 1630 er det foreldremøte for alle foreldre som har barn(gjelder mikro, mini og lilleputt) med i fotball i GIL.

Viktig at foreldre møter da!

Fotballgruppa

Fribading starter opp imorgen!

Fredag 18 oktober starter fribadingen for sesongen 2019-2020 .

Det blir fribading for medlemmer i GIL som før:

Fra kl. 18:00-19:00 for foreldre og barn til og med 3.klasse. Voksne må følge barna!

Fra kl.19:00-20:00 er for barn fra 4.klasse og oppover.

Ekstraordinært årsmøte i Grindheim Idrettslag:

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 22 oktober 2019 kl 18.00 i spinning rom.

2 saker på dagsorden:

Sak1.

Styre for Grindheim idrettslag ønsker å kjøpe aksjene i Byremo Kulturbygg as, som Åseral Idrettslag og Hægebostad Idrettslag har i dag.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.

Innkalling og dagsorden for møtet følger §17 i klubbens lover. I dette tilfellet skjer innkallingen etter vedtak i styret, som beskrevet i §17 1b.

 Sak 2

Vedta Gil sine planer for oppgradering Lysløype , Tursti Hisåsen med Gapahuk og Opprusting av Byremoparken(Byremosanden)

Audnedal kommune har gitt tilsagn om midler til disse prosjekter, samlet kr 706.000,- GIL ønsker å gjennomføre dette innen for budsjett gitt av kommunen i tillegg til spillemidler som et total budsjett.

Info om fremdrift og hvordan disse prosjekter er tenkt gjennomført, blir presentert på det ekstra ordinære årsmøte.

Det ekstraordinære årsmøtet vil ha følgende agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle styrets forslag vedrørende kjøp av aksjer       

Det vil bli en gjennomgang av prosjektet som er utredet av styret.

Stemme over styrets innstilling om å kjøpe aksjer

5. Behandle sak 2

Hilsen

Styret Grindheim idrettslag