AVLYST TRENING SØNDAG 10.12

SØNDAGSTRIM FOR 2 – 5 KLASSE
HVER SØNDAG FREM TIL JUL KL 18-19.
VI DISPONERER HALVE BALLHALLEN
HUSK:
• INNESKO
• DRIKKE
• LAPP MED 2 FORSLAG TIL AKTIVITER

                                           FORELDRE/FORESATTE ER VELKOMMEN TIL Å DELTA PÅ TRENING!
HÅPER VI SEES – MERK TIDEN! DETTE ER GØY!
GIL/BARNEIDRETTEN/TRIMGRUPPA