Sesongstart for håndball 2018/2019

Det nærmer seg sesongstart for håndball. Denne sesongen har vi tilsammen 7 lag påmeldt.

hjemmesida til GIL finner dere nå info om trenere og treningstider for de ulike lagene under fanen «håndball».

Under her følger info om treningstart for de ulike lagene:

Grindheim damelag 4. divisjon har første trening tirsdag 14. august kl. 19:30 – 21:00. Nye spillere ønskes velkommen:)

Grindheim j/g 8 har første trening mandag 20. august kl. 17:00 – 18:00. Det vil bli foreldremøte i forbindelse med treningen.

Grindheim J 14 har første trening tirsdag 21. august kl. 18:00 – 19:30. Foreldremøte kl. 18:00.

Grindheim J 12 har første trening onsdag 22. august kl. 18:00 – 19:30. Foreldremøte kl. 18:00.

Grindheim J 13 har første trening torsdag 23. august kl. 16:30 – 18:00. Foreldremøte kl. 17:30.

Grindheim J og G 9 har første trening mandag 27. august kl. 17:00 – 18:00. Foreldremøte kl. 17:00

Dugnadsånden lever!

Middag før oppstart

Årets store dugnad for håndballen var å vaske og beise bankbygget på Byremo.

Dette var en stor jobb som krevde mye folk og dugnadsvilje fra både spillere og foresatte. Om vi noen gang var i tvil om det var gjennomførbart, så ble ihvertfall tvilen gjort til skamme! I løpet av 2 uker var bygget både vasket og beiset, og vi har med det fått inn ca. 50 000 kr til håndballgruppa. Disse pengene er helt nødvendig for at vi skal kunne drifte alle de aldersbestemte lagene med påmelding i serien, dommere, div. forbruksmateriell o.l.

Så tusen takk til alle som villig stilte opp og jobbet! Uten deres innsats når vi trommer sammen til dugnad klarer vi ikke å ha et godt håndballtilbud til barna.

En ekstra takk må vi rette til de som villig tok på seg et ekstra ansvar med å organisere arbeidsgjengen; Asbjørn Guldbrandsen, Odd Magne Refsnes, Glenn Hårtveit og Knut Erik Valand. Uten den ekstra innsatsen hadde ikke dugnaden glidd like lett.

For håndballgruppa:

Kristin

Håndballtrener

Grindheim il søker trener til damelaget i 4.divisjon

Grindheim damelag består av motiverte spillere i alderen 18 til 35 år som kommer fra Byremo, Konsmo, Eiken og Åseral. Mange av spillerne har vært med i en årrekke, men det har også kommet til endel nye tilskudd underveis.

Laget er en del av håndballgruppa i Grindheim il som tar seg av de administrative oppgavene rundt alle lagene. Foruten damelaget har vi 5 påmeldte lag i barne- og ungdomshåndball.

Som trener i klubben vår blir du del av et aktivt og positivt håndballmiljø.

Godtgjøring etter avtale.

Om du er interessert ta kontakt med leder i håndballgruppa, Kristin Hartveit.
E-post: handball@grindheimil.no
Tlf: 99 53 94 63

Håndballsesongen 2018/2019

Har du eller kjenner du noen som har lyst til å spille håndball? Håndballgruppa i GIL er i gang med forberedelsene til neste sesong og vårt mål er å ha et tilbud om trening og kamp for spillere fra 8 år til og med senior. For å klare å gi et best mulig tilbud er vi avhengig av tilbakemeldinger fra aktuelle spillere i god tid før påmeldingsfristen i serien går ut.

Ta en titt her for å melde interesse: Håndball neste sesong-1.docx2018