Grindheim Idrettslag ønsker alle medlemmer en God Jul.

Vi ønsker å takke alle Sponsorer, gruppeledere, styremedlemmer, trenere og foreldre som er med og engasjerer seg i vårt idrettslag med både store og små oppgaver. Alle oppgaver er svært viktige for at et lokalt Idrettslag skal kunne tilby de aktiviteter vi har tilbud for våre barn og ungdom. Gil kan nå i denne uke meddele at vi har fått godkjent vår søknader om oppgradering av lysløypa, Gapahuk og rydding av Turløype til Hisåsen, og en betydelig oppgradering av Byremosanden (Byremopark) Arbeidet med utarbeidelse av søknader, er blitt delt inn i ulike grupper. Og det er stort engasjement i gruppene. Med et solid totalbudsjett med midler fra Kommune og spillemidler, får vi da en fantastisk oppgradering og nye anlegg på plass i bygda. Arbeidet starter opp i løpet av 2020. Mye mere kunne vært nevnt. Men nå tar vi Juleferie, og ønsker dere en God Jul med familie og venner. Og et Ønske om et godt nyttår.

Hilsen Styret i Gil

Innkalling til Ekstra Ordinært Årsmøte i Grindheimidrettslag

Tid: Tirsdag 19 november 2019 kl 18.00

Sted: Spinningrom

Eneste sak på dagsorden:

Sak1.

Styre for Grindheim idrettslag ønsker å kjøpe aksjene i Byremo Kulturbygg as, som Åseral Idrettslag og Hægebostad Idrettslag har i dag.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.

Innkalling og dagsorden for møtet følger §17 i klubbens lover. I dette tilfellet skjer innkallingen etter vedtak i styret, som beskrevet i §17 1b.

Det ekstraordinære årsmøtet vil ha følgende agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle styrets forslag vedrørende kjøp av aksjer       

Det vil bli en gjennomgang av prosjektet som er utredet av styret.

 Hilsen

Styret Grindheim idrettslag

Fribading starter opp imorgen!

Fredag 18 oktober starter fribadingen for sesongen 2019-2020 .

Det blir fribading for medlemmer i GIL som før:

Fra kl. 18:00-19:00 for foreldre og barn til og med 3.klasse. Voksne må følge barna!

Fra kl.19:00-20:00 er for barn fra 4.klasse og oppover.

Ekstraordinært årsmøte i Grindheim Idrettslag:

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 22 oktober 2019 kl 18.00 i spinning rom.

2 saker på dagsorden:

Sak1.

Styre for Grindheim idrettslag ønsker å kjøpe aksjene i Byremo Kulturbygg as, som Åseral Idrettslag og Hægebostad Idrettslag har i dag.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.

Innkalling og dagsorden for møtet følger §17 i klubbens lover. I dette tilfellet skjer innkallingen etter vedtak i styret, som beskrevet i §17 1b.

 Sak 2

Vedta Gil sine planer for oppgradering Lysløype , Tursti Hisåsen med Gapahuk og Opprusting av Byremoparken(Byremosanden)

Audnedal kommune har gitt tilsagn om midler til disse prosjekter, samlet kr 706.000,- GIL ønsker å gjennomføre dette innen for budsjett gitt av kommunen i tillegg til spillemidler som et total budsjett.

Info om fremdrift og hvordan disse prosjekter er tenkt gjennomført, blir presentert på det ekstra ordinære årsmøte.

Det ekstraordinære årsmøtet vil ha følgende agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle styrets forslag vedrørende kjøp av aksjer       

Det vil bli en gjennomgang av prosjektet som er utredet av styret.

Stemme over styrets innstilling om å kjøpe aksjer

5. Behandle sak 2

Hilsen

Styret Grindheim idrettslag

Ekstraordinært årsmøte i GIL

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 22 oktober 2019 kl 18.00 i spinning rom.

Eneste sak på dagsorden:

Sak1.

Styre for Grindheim idrettslag ønsker å kjøpe aksjene i Byremo Kulturbygg as, som Åseral Idrettslag og Hægebostad Idrettslag har i dag.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.

Innkalling og dagsorden for møtet følger §17 i klubbens lover. I dette tilfellet skjer innkallingen etter vedtak i styret, som beskrevet i §17 1b.

Det ekstraordinære årsmøtet vil ha følgende agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle styrets forslag vedrørende kjøp av aksjer       

Det vil bli en gjennomgang av prosjektet som er utredet av styret.

Stemme over styrets innstilling om å kjøpe aksjer

Hilsen

Styret Grindheim idrettslag

Utdrag av referat fra styremøtet 24.9.19

                        

Sak 23

Gjennomgang av referat fra styremøte 13 august blei godkjent

Sak 24

Trond informerer om innkommet tilbud fra Åseral Idrettslagved, der de ønsker å selge sine aksjer i Byremo Kulturbygg As til Grindheim idrettslag

Styret innstiller følgende: Styret gikk enstemmig inn for å kjøpe aksjer av Åseral Idrettslag , samt aksjene fra Hægebostad idrettslag etter tilsendt tilbud.

Ekstra ordinært årsmøte avholdes: 22.10.2019. kl 18.00

Sak 25

Arbeidsmøte

Gil hadde besøk av Stig Ertresvåg fra Norges Idrettsforbund.

Hovedstyret og undergruppe lederne fordelte seg i 3 arbeidsgrupper

Gruppe 1 jobbet med retningslinjer for Håndball/Fotball, Styret ønsker like regler for dette for alle gruppene.

Gruppe 2 jobbet med lederstruktur og innhold som bør være i våre styremøter, det blei lagt plan for  bilagshåndtering samt gjennomgang av forsikringspoliser m.m.

Gruppe 3 jobbet med nettside med hvilke innhold skal den ha. Det innhentes forslag fra leverandører av denne type tjeneste til neste styremøte 22 oktober.

Med hilsen styret i GIL

Bestilling GIL Klubbdress/genser

Nå er det anledning til å bestille ny klubbdress og genser.

Bestillingsfrist: 23. september

Denne gangen har vi ikke bestilt inn prøvekolleksjon, men vi satser på at de som ønsker å bestille kan få prøve av bekjente ved behov!

Klubbgenseren er vanlig i størrelsene, men klubbdressene er små i størrelsen og her bør man gå opp 1 størrelse i forhold til den man vanligvis bruker!

GIL’s leverandør på klubbklær er Trimtex.

Det er 6-7 ukers leveringstid på klærne (leveringstid vil bli ca midten av november)

GIL må samle opp bestillinger et par ganger i året siden det vil være umulig å håndtere enkeltbestillinger, derfor er det viktig at alle som ønsker å bestille nå, gjør det innen fristen!

Hvordan bestille:

  • send mail til post@grindheimil.no for å få tilsendt skjemaet, evt. sms til 90942663 (Lise)med din mail adresse
  • Fyll ut dette som forklart
  • Ved spørsmål: RING Silje på tlf: 971 48 202

Priser:

  Barn Voksne
Trainer jakke 700,- 750,-
Trainer bukse 400,- 450,-
Pulse  (ski) jakke 950,- 1000,-
Pulse (ski) bukse 600,- 700,-
Genser 400,- 400,-

GIL kompenserer 250,- per plagg (inntil 2 plagg – max 500,-) for medlemmer under 18 år (født år 2001 eller senere).

GIL har sponsoravtaler som gjelder fra 2018 til og med 2020, kompensasjonen gjelder 1 gang per medlem i denne perioden.

Håndball J-15 trenger trener!!

Grindheim er så heldig å kunne gi tilbud til mange unge håndballspillere – det er vi veldig takknemlige for! For kommende sesong mangler vi en eller evt 2 trenere til å følge et jente 15 lag, som har spillere som gjerne ønsker å spille håndball😊  

Vi trenger en trener for at de skal kunne starte sesongen i september. 

Kjenner DU at dette kunne være noe for deg, så blir vi veldig takknemlige om du kontakter oss, eller hvis du vet om noen som har lyst til det, så gi oss gjerne et innspill på navn før 25.8.19😊

Vi vet om noen jenter som ville bli veldig glade for å kunne ha et håndballtilbud kommende sesong😊

For håndball gruppa Grethe Tveit Pettersen ( tlf 90990881)

Har DU kjennskap til noen som ville bli glade for et sett med fotball/håndballdrakter? 

Vi har rydda lageret til Grindheim IL og ønsker gi bort de gamle draktene som ikke er i bruk til veldedig formål. Det er ganske mange drakter, så det er fullt mulig at flere kan få og sende til ulike formål ut i den store verden. Vi har pakka dem i ulike poser. 

Er du interessert melder du interessen til Grethe Tveit Pettersen på tlf 90990881 innen søndag 12.mai, med melding om hvor mange du ønsker. Skulle det bli veldig mange interesserte trekker vi lodd😊 henting onsdag 15.mai etter avtale.

Håper på god respons slik at mange kan få nytte og glede av Grindheim sine gamle drakter😊