FAMILIESKIDAG

FAMILIESKIDAG   – for hele Familien på Naglestad skisenter

SØNDAG 04. MARS

OPPVARMET   VARMESTUE – m kiosk, Hjortesuppe fra Mydland gard osv…

OPPKJØRTE SKILØYPER                     SKITREKK ÅPENT fra Kl. 11.oo

Kl.13.oo får vi besøk av Morten Aa Djupvik                 ( tidl.Ski-lanslagtrener -som du nå ser på OL sendingene på TV.. )

Morten vil gi oss litt ski instruksjon i skiløypene , og delta på skirenn med Hamranproduserte Tre ski ( sammen med Trond H. ++ )

Kl 14.oo  Langrenn for alle aldersgrupper (påm. fra kl13.oo – Kr.50,-)

Kl. 15.oo Sprintrenn Fellesstart – premie ; et par HamranSki

Kl. 15.30 Bygdestafett ( ski , truger og akebrett….)

VELKOMMEN UT PÅ SKI…..!!

Alle velkommen!

Sakliste for årsmøte i Grindheim idrettslag, 15 feb.2018.

Til medlemmer i Grindheim idrettslag

[08.02.2018 Byremo]

Sakliste for årsmøte i Grindheim idrettslag, 15 feb.2018.

Styret viser til innkalling til årsmøte, publisert på idrettslagets hjemmeside 15 januar 2018.

Årsmøtet avholdes 15 februar kl. 18 00, i kantina på Byremo ungdomsskole.

Under følger saksliste for årsmøtet:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkalling og sakliste.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle følgende innkomne saker:
 • Prosjekt » Etablering av freesbeegolfanlegg på Byremo” , ved Arne Gletne.
 • Bør det i kommunesammenslåingstider utredes om GIL er best tjent med å være eier av Byremo kulturbygg AS? ,ved Ove Urevatn.
 • Hvordan informere best på GIL hjemmeside/facebook?/Gruppenes ansvar i forhold til vedtatt budsjett, ved Tommy Pytten.
 1. Fastsette medlemskontingent for 2019.
 2. Vedta idrettslagets budsjett.
 3. Valg:
 4. Orienteringssaker:

 

-Troy Flottorp og Ingrid L. Refsnes orienterer om status i Byremo Kulturbygg AS.

-Tom S. Ledang orienterer om status i prosjekt Is-/skatebane på Byremo idrettsplass.

-Kristin Hartvedt orienterer om status i organisering av GIL-damelag.

-Knut E. Valand orienterer om status i prosjekt, “felles prosjektstilling for idrettslagene Åseral, Eiken, Konsmo, Hægebostad og Grindheim”

Saksdokument;

Regnskap-GIL-pr31.12.17 med budsjett 2018

 

Med vennlig hilsen
styret i Grindheim idrettslag.

Til medlemmer i Grindheim idrettslag. Årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Grindheim idrettslag.

Årsmøte avholdes torsdag 15 februar kl. 18 00, i kantine på Byremo ungdomsskole.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp må være leder Knut Erik Valand i hende senest 1 februar 2018.

Vanlig post: Grindheim il ved Knut Erik Valand, Naglestadveien 1409, 4525 Konsmo, eller e-post knut.erik.valand@vabb.no

Fullstendig saksliste og saksdokument vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøte på http://www.grindheimil.no. Eller du kan få saksliste/saksdokument ved å kontakte styreleder.

Valgnemnda har funnet kandidater til alle verv som er på valg til neste års hovedstyre.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen

Styret

SERIEÅPNING I BYREMOHALLEN, 4. DIVISJON DAMER

 

Foto: Lise Christensen. Til venstre: Hovedtrener Espen Løland. Til høyre: Hjelpetrener Øystein Bakke.

Søndag 17. september kl. 16:40

 

GRINDHEIM – START 1

 

Inngang: 50 kroner. Gratis for barn under 18 år.

 

Vi trekker flotte premier på inngangsbilletten! Kiosken er åpen og selger mye godt J Kom og hei så lager vi kjempestemning i Byremohallen! J

 

Lagets hovedsponsorer er:

Sparebanken Sør, Byremo Treningssenter, Løkkan Tre og Drag Arkitektur og Byggteknikk AS.

 

Ungdomsråd. Grindheim idrettslag

Camilla Usland Vasland, Synnøve Stulien Lauen, Johan Valand og Sondre Stulien Ro er medlemmene i nyoppnevnt ungdomsråd i Grindheim idrettslag. Ungdomsrådet skal være ungdommens «talerør» inn til hovedstyret i GIL. Styret ønsker ungdomsrådet velkommen, arbeidsoppgaver blir tilsendt før ferien.