Julefotball i Byremohallen

Fotballgruppa i Grindheim IL inviterer til fotball i Byremohallen, 29.12 .2019, kl. 17 00. Dette er et tilbud til alle som ønsker å spille fotball for gøy, fra og med barneskolealder og oppover. Registrering av deltakere er kl . 17 00 -17 15. Fotballgruppa vil etter registrering, dele inn i lag og organisere kamper. Hallen er åpen til kl. 21 00. Husk godkjente innesko.

Kiosken er åpen under arrangementet. Møt opp, enten du vil spille fotball eller kople av litt fra julefeiringa.

Spørsmål om arrangementet kan rettes til Knut Erik Valand og Odd Tore Naglestad. 

Hilsen styret i fotballgruppa.

Dommerkurs for ungdom

Fotballgruppa inviterer til dommerkurs 15 august kl. 18 00, i klubbrommet i ballhallen. Kurset er tiltenkt de som dømmer fotballkamper for GIL, men er også for andre som kan tenke seg å dømme kamper. Vi trenger flere dommer. Odd T. Naglestad er kursholder, han vil gå gjennom grunnleggende regler for dømming. Viss du har spørsmål om kurset, ring til Knut E eller Odd T. Det vil bli servert noe lettspist mat denne kvelden.

Velkommen til kurs, hilsen fotballgruppa!

FAMILIESKIDAG

FAMILIESKIDAG   – for hele Familien på Naglestad skisenter

SØNDAG 04. MARS

OPPVARMET   VARMESTUE – m kiosk, Hjortesuppe fra Mydland gard osv…

OPPKJØRTE SKILØYPER                     SKITREKK ÅPENT fra Kl. 11.oo

Kl.13.oo får vi besøk av Morten Aa Djupvik                 ( tidl.Ski-lanslagtrener -som du nå ser på OL sendingene på TV.. )

Morten vil gi oss litt ski instruksjon i skiløypene , og delta på skirenn med Hamranproduserte Tre ski ( sammen med Trond H. ++ )

Kl 14.oo  Langrenn for alle aldersgrupper (påm. fra kl13.oo – Kr.50,-)

Kl. 15.oo Sprintrenn Fellesstart – premie ; et par HamranSki

Kl. 15.30 Bygdestafett ( ski , truger og akebrett….)

VELKOMMEN UT PÅ SKI…..!!

Alle velkommen!

Sakliste for årsmøte i Grindheim idrettslag, 15 feb.2018.

Til medlemmer i Grindheim idrettslag

[08.02.2018 Byremo]

Sakliste for årsmøte i Grindheim idrettslag, 15 feb.2018.

Styret viser til innkalling til årsmøte, publisert på idrettslagets hjemmeside 15 januar 2018.

Årsmøtet avholdes 15 februar kl. 18 00, i kantina på Byremo ungdomsskole.

Under følger saksliste for årsmøtet:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkalling og sakliste.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle følgende innkomne saker:
 • Prosjekt » Etablering av freesbeegolfanlegg på Byremo” , ved Arne Gletne.
 • Bør det i kommunesammenslåingstider utredes om GIL er best tjent med å være eier av Byremo kulturbygg AS? ,ved Ove Urevatn.
 • Hvordan informere best på GIL hjemmeside/facebook?/Gruppenes ansvar i forhold til vedtatt budsjett, ved Tommy Pytten.
 1. Fastsette medlemskontingent for 2019.
 2. Vedta idrettslagets budsjett.
 3. Valg:
 4. Orienteringssaker:

 

-Troy Flottorp og Ingrid L. Refsnes orienterer om status i Byremo Kulturbygg AS.

-Tom S. Ledang orienterer om status i prosjekt Is-/skatebane på Byremo idrettsplass.

-Kristin Hartvedt orienterer om status i organisering av GIL-damelag.

-Knut E. Valand orienterer om status i prosjekt, “felles prosjektstilling for idrettslagene Åseral, Eiken, Konsmo, Hægebostad og Grindheim”

Saksdokument;

Regnskap-GIL-pr31.12.17 med budsjett 2018

 

Med vennlig hilsen
styret i Grindheim idrettslag.

Til medlemmer i Grindheim idrettslag. Årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Grindheim idrettslag.

Årsmøte avholdes torsdag 15 februar kl. 18 00, i kantine på Byremo ungdomsskole.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp må være leder Knut Erik Valand i hende senest 1 februar 2018.

Vanlig post: Grindheim il ved Knut Erik Valand, Naglestadveien 1409, 4525 Konsmo, eller e-post knut.erik.valand@vabb.no

Fullstendig saksliste og saksdokument vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøte på http://www.grindheimil.no. Eller du kan få saksliste/saksdokument ved å kontakte styreleder.

Valgnemnda har funnet kandidater til alle verv som er på valg til neste års hovedstyre.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen

Styret

Godt nytt år!

GIL vil med dette ønske alle et godt nytt år og samtidig takke alle frivillige som bidrar til de gode aktivitetstilbudene laget har.

Hilsen styret

Iveland vinner av årets grendeturnering

Iveland ble årets vinnerlag på GIL sin grendeturnering i fotball 4 juledag. Til høyre på bilde er Knut Einar Stedjan og Tommy Pytten fra arrangør, GIL fotballgruppe. Takk til fotballgruppa for godt arrangement, og til kioskpersonale for godt kiosktilbud.

Skøyteis

Skøytebanen ved idrettsplassen på Byremo er nå islagt og klar til bruk. Husk at hjelm alltid skal brukes ved opphold på isen.