SERIEÅPNING I BYREMOHALLEN, 4. DIVISJON DAMER

 

Foto: Lise Christensen. Til venstre: Hovedtrener Espen Løland. Til høyre: Hjelpetrener Øystein Bakke.

Søndag 17. september kl. 16:40

 

GRINDHEIM – START 1

 

Inngang: 50 kroner. Gratis for barn under 18 år.

 

Vi trekker flotte premier på inngangsbilletten! Kiosken er åpen og selger mye godt J Kom og hei så lager vi kjempestemning i Byremohallen! J

 

Lagets hovedsponsorer er:

Sparebanken Sør, Byremo Treningssenter, Løkkan Tre og Drag Arkitektur og Byggteknikk AS.

 

Ungdomsråd. Grindheim idrettslag

Camilla Usland Vasland, Synnøve Stulien Lauen, Johan Valand og Sondre Stulien Ro er medlemmene i nyoppnevnt ungdomsråd i Grindheim idrettslag. Ungdomsrådet skal være ungdommens «talerør» inn til hovedstyret i GIL. Styret ønsker ungdomsrådet velkommen, arbeidsoppgaver blir tilsendt før ferien.

Byremomarsj søndag 20 August!

Søndag 20 August blir det arrangert Byremomarsj!

Et samarbeid mellom Frivillighetssentralen, Mikroputt og Barneidretten. I denne forbindelse søker vi etter 15 frivillige som ønsker å bidra til at Marsjen kan gå! Fra kl. 11 00 og utover trenger vi folk til diverse oppgaver; kiosk, drikkestasjon, vakter ved overgang på vei, klippere og ryddere av start/målområdet i etterkant.

For interesserte; merk av hvilken oppgave du har lyst på, innen 1 juni til;

jorunn.flottorp@audnedal.kommune.no

eller

Camilla Werdal tlf. 90831192

 

Saksliste. Årsmøte Grindheim IL

[06.03.2017 Byremo]

Sakliste for årsmøte i Grindheim idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte, publisert blant annet på idrettslagets hjemmeside 7 februar 2017.

Årsmøtet avholdes den 15 mars kl. 19 00, i kantina på Byremo ungdomsskole.

Under følger sakslisten for årsmøtet:

  1. Godkjenne de stemmeberettigete.
  2. Godkjenne innkalling og sakliste.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsmeldinger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle følgende innkomne saker:
  1. Prosjekt » Lage fast dekke til isbane/skatepark sommerstid, på skøytebane ved Byremo barneskole»

2.  Prosjektstilling. Idrettslagene Åseral, Eiken, Hægebostad, Eiken, Grindheim og Konsmo   ønsker i fellesskap å opprette en prosjektstilling, min. 50%, som skal bistå/styrke lagene.

  1. Fastsette medlemskontingent for 2018.
  2. Vedta idrettslagets budsjett.
  3. Valg:

Med vennlig hilsen styret i Grindheim idrettslag.

NB! Årsmøte avholdes i kantine på Byremo ungdomsskole.

Årsmelding skigruppa 2016

Årsmelding.Treningsgruppa.2016

Årsmelding.fotballgruppa 2016

Årsmelding for håndball gruppa 2016

Samarbeidsprosjekt.idrettslagenei Audnedal.hagebostadogaseral

Regnskap-GIL-pr31.12.16

Budsjett-GIL-2017

Budsjett.fotballgruppa. 2017

Budsjett skigruppa 2017

Budsjett for Byremo Treningssenter 2016

Budsjett 2017 håndball gr