Til medlemmer i Grindheim idrettslag. Årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Grindheim idrettslag.

Årsmøte avholdes torsdag 15 februar kl. 18 00, i kantine på Byremo ungdomsskole.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp må være leder Knut Erik Valand i hende senest 1 februar 2018.

Vanlig post: Grindheim il ved Knut Erik Valand, Naglestadveien 1409, 4525 Konsmo, eller e-post knut.erik.valand@vabb.no

Fullstendig saksliste og saksdokument vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøte på http://www.grindheimil.no. Eller du kan få saksliste/saksdokument ved å kontakte styreleder.

Valgnemnda har funnet kandidater til alle verv som er på valg til neste års hovedstyre.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen

Styret