Byremocup 2018 – 10. og 11. mars

Byremocup 2018 arrangeres i år den 10. og 11. mars. Hold av datoen.

Påmelding og mer informasjon kan fås hos de enkelte trenerne.

GIL fotballgruppa