Medlemskontingent 2018

Tiden er inne for å sende ut kontingent for 2018. Årsmøtet i Grindheim IL vedtok følgende om kontingent for 2018:

«Enkeltmedlemskap koster 350 kroner.
Familiemedlemskap koster 700 kroner for maks seks personer (innenfor husstanden). 100 kroner per person utover seks personer.
Aldersgrensen for familiemedlemskap er til og med året man fyller 18.»

Håper du fortsatt vil støtte GIL med å være medlem også i 2018.

Har du spørsmål om kontingen, ta gjerne kontakt via post@grindheimhil.no eller ring Terje på 915 54 490.