Fribading

Fribadinga starter opp fredag 17.10.14.

Tidspunkt 1800-1900 er for foreldre og barn til og med 3. klasse.

Tidspunkt 1900-2000 er for barn fra fjerde klasse og oppover.

Fribadinga er et tilbud til medlemmer av GIL, og info om medlemsskap finnes på heimeside under om GIL.