Årsmøte Grindheim il.

Til medlemmer i Grindheim idrettslag. 28.01.2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Grindheim idrettslag.

Årsmøte avholdes torsdag 28 februar kl. 18 00, i Spinning rommet i Byremo Kulturbygg

Saker som medlemmer ønsker å ta opp må være styreleder Trond Hamran i hende senest 14 februar 2018.

Vanlig post: Grindheim il v/Trond Hamran, Glåpeveien 26, 4525 Konsmo, eller e-post leder@grindheimil.no

Fullstendig saksliste og saksdokument vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøte på http://www.grindheimil.no. Eller du kan få saksliste/saksdokument ved å kontakte styreleder.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen

Styret