17 mai 2019

GIL har søkt Audnedal kommune om å arrangere 17.mai 2019 på Byremo, det har vi fått innvilget.

Kommunen gir tilbud til alle lag og foreninger om å arrangere 17.mai, og det blir tildelt et tilskudd fra kommunen for å arrangere (tilskuddet er på 34 000,- i tillegg kommer inntekter fra matsalg)

Vi er så heldige at GIL har god økonomi og penger på bok, men vi må ha inntekter til drift av laget med alle gruppene og de gode tilbud vi har for barn og voksne.

Midlene vi har på bok blir brukt til investeringer som f.eks kjøp av utstyr, i år har vi blant annet pusset opp spinning og klubbrom.

Vi har sponsorer og kiosksalg som følges opp på dugnad av GIL, her får vi inn mye av inntektene, men det er ikke nok, derfor må vi gjøre noe ekstra dugnad.

GIL er bygd opp med flere grupper av ulike idretter, noen koster mer enn andre å drifte, men vi jobber for at alle skal ha best mulig tilbud innen de idretter det er interesse for, og vi tenker det er positivt at hele idrettslaget kan gjøre noe sammen for å dra lasset!

GIL styret har i samarbeid med alle grupper valgt å gjøre 17. mai arrangementet 2019 til et prøveprosjekt for å se om vi kan minimere alle ‘smådugnader’ til et felles dugnadsløft for hele laget, slik at vi i fellesskap kan få de inntekter som må til for å opprettholde best mulig tilbud.

(Sponsorarbeid og kiosksalg vil fortsette som før)

GIL har folk som lager opplegg, og delegerer oppgaver slik at det skal være veldig greit å gjennomføre for alle – det vil bli lagt opp slik at alle skal ha en fin 17. mai, og forhåpentligvis vil de fleste knapt merke at de gjør en dugnadsjobb

Hilsen

Styret i GIL