NB! Endring av oppstartstidspunkt for dommerkurs 15 august.

Oppstartstidspunkt for tidligere annonsert dommerkurs 15 august i klubbrom (ballhallen), flyttes til kl. 20 00.

Hilsen fotballgruppa