Utdrag av referat fra styremøtet 24.9.19

                        

Sak 23

Gjennomgang av referat fra styremøte 13 august blei godkjent

Sak 24

Trond informerer om innkommet tilbud fra Åseral Idrettslagved, der de ønsker å selge sine aksjer i Byremo Kulturbygg As til Grindheim idrettslag

Styret innstiller følgende: Styret gikk enstemmig inn for å kjøpe aksjer av Åseral Idrettslag , samt aksjene fra Hægebostad idrettslag etter tilsendt tilbud.

Ekstra ordinært årsmøte avholdes: 22.10.2019. kl 18.00

Sak 25

Arbeidsmøte

Gil hadde besøk av Stig Ertresvåg fra Norges Idrettsforbund.

Hovedstyret og undergruppe lederne fordelte seg i 3 arbeidsgrupper

Gruppe 1 jobbet med retningslinjer for Håndball/Fotball, Styret ønsker like regler for dette for alle gruppene.

Gruppe 2 jobbet med lederstruktur og innhold som bør være i våre styremøter, det blei lagt plan for  bilagshåndtering samt gjennomgang av forsikringspoliser m.m.

Gruppe 3 jobbet med nettside med hvilke innhold skal den ha. Det innhentes forslag fra leverandører av denne type tjeneste til neste styremøte 22 oktober.

Med hilsen styret i GIL