Årsmøtet

Årsmøte avholdes torsdag 27 februar kl. 18 00, i Spinning rommet i Byremo Kulturbygg

Årsmøtet vil ha følgende agenda:

1.       Godkjenne de stemmeberettigete.

2.       Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3.       Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.       Behandle Idrettslagets Årsmelding

5.       Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6.        Fastsette medlemskontingent for 2021, og styrehonorar for 2020 .

7.       Vedta idrettslagets budsjett for 2019.

8.       Valg.

9.       Orienteringssaker.

Vel møtt