Ut på tur

Heldigvis er naturen åpen for fri bruk! Det er dog viktig å følge myndighetenes råd: Ikke er mer enn fem personer i en gruppe og at vi holder en avstand på to meter til hverandre.

Vi er så heldige å ha mange flotte turløyper i nærområdet, og vi håper at folk tar disse i bruk! Det er rett og slett helsefremmende med fysisk aktivitet, og frisk luft er heller ikke til å kimse av! (men vi ber om at dere ikke skriver dere inn i turbøkene så lenge koronatiltakene varer)

Trimgruppa kjører i gang en egen «koronaversjon» av 10-toppers uten klippekort.

  • Du samler topper ved å ta bilde av plakaten som forteller hvor du er.
  • Når du har vært på alle ti toppene sender du ei melding til Anne(99229872) eller Kristin(99539463).
  • Vi vil ha en trekning blant alle som har gått de ti turene innen 31.mai 2020

Turene:

1. Hisåsen

Utsikt fra Hisåsen

Parkering ved Byremo videregående skole. Følg blå merker inn til lysløypa. Ta til venstre og følg lysløypa omtrent til Byremo barnehage. Ta så til venstre ned til Rekedalen. Løypa går nå videre på skogsvei, sti og i terreng til toppen med utsikt til Selandsdalen, Øvre Ågedal og til Øydnavannet.

Krevende tur, drøye 7km. Deler av turen er merket som rundløype.

2. Solfjell

Parkering ved Grindheim kirke. Følg Solfjellveien mot skytebanen ved siden av kirka. Veien her er bomveg og kan bli stengt for motorferdsel. Etter hvert går turen over på traktorvei og sti. God stigning mot toppen. Fine utsiktspunkt underveis. Følg samme trasé tilbake.

3. Gloanshei

På vei til Gloanshei

Parkering på Dynjan, Øvre Ågedal(som ved tursti til Skogen). Følg blå merker på samme trasè som til Skogen ca 500 meter oppover. Følg pil til venstre merket Gloanshei, du går samme løype tilbake igjen. Gloanshei ligger 490 moh. Krevende tur på skogsvei, sti og i terreng. Ca 11 km tur retur.

4. Skogen

Fra Byremo, kjør ca 2 km mot Foss, sving av til Ågedal, ca 1 km, følg pil/skilt til parkering på Dynjan – rett frem på grusvei ca 3-400m til skogsbilvei og lasteplass for tømmer. NB: Se til at parkeringen ikke hindrer ferdsel for maskiner og biler. Følg blå merker og piler på traktorvei, videre på Normannsvegen, en historisk vandring på fin skogsvei og sti til, og igjennom, garden Skogen. Merket rundløype som går tilbake på fin traktorvei til parkering. Ca 6 km

5. Ramstadvarden

Start på samme sted som løype til Ørnemyrfjell, på høyre side av bekken når en kommer til Øvre Flottorp. Der er også mulighet for parkering. Første delen går i flott gammel sti opp til Solitjønn. Videre går stien på traktorvei et stykke, for deretter å krysse til høyre over lyng/myr. Derfra er det lett stigning på fjell opp til varden. Dersom en ønsker å gå en rundløype kan en følge merket sti videre og komme inn på sti til Ørnemyrfjell. Ca 4 km tur – retur.

6. Kistefjell

Turen starter ca 3 km øst for Sveindal – kjør langs FV 42 mot Evje. Parkering langs fylkesveien, pass på at skogsveier ikke blir blokkert! Det er jevn stigning helt fram til toppen, men greit å gå på grus- og traktorvei nesten helt fram. Siste del går men i terrenget. Ca 4 km tur – retur.

7. Ørnemyrfjellet

Kjør mot Øvre Flottorp, ca 2 km opp bakkene. Parkering før de siste gårdene, der det flater ut. Gå merket sti fram og tilbake. Eller hvis du er kjent er det mulig å gå en rundtur over Gråstadmyran, til Flottorpsgruvene og traktorvei tilbake til utgangspunktet. Krevende. Ca 6 km tur – retur

8. Osen

Innkjørsel til Osen er ca 500 m nord for Valandsbrua. Hvis du kommer Sørfra, ta til høyre nedenfor bet blå/grå huset. Kjør 6-700m til enden av veien. Parkering her. Følg merket sti inn i skogen bort fra fossen. Lett tur på sti mot sørenden av Øvre Øydnavatn. Posten kan også nås «sjøveien» med kano eller kajakk.

9. Lundefjell

Parkering/turstart på P-plass i Sveindalskrysset. Herfra går det sti opp gjennom granfelt, etter hvert fin furuskog til toppunktet. Det er flott utsikt over gårder på Sveindal og Kollungtveit, veien og elva som slynger seg gjennom landskapet, og til skog og heier i området. Turen er ca 1,5. God stigning opp.

10. Kollungtveitfossen

Lett tur. Parkering ved avkjørsel riksvei 42 til Smedsland. Turen starter på grusvei mot Smedsland i ca 500 m. ta av til venstre etter museet, over et gjerde og inn på markert sti. Ca 900 m på skogssti til fossen. Det kan gå sau på beite. Du kan gå samme vei tilbake, eller følge merket rundløype en liten km gjennom skogen, og 1,5 km grusvei. Turen tar da ca 1,5 timer.