TurOrientering

Grindheim il prøver seg på noe nytt i år ; – TurOrientering kombinerer gode naturopplevelser med fysisk aktivitet og hjernetrim noe som gir deg godt humør, god helse og mye glede!

TurOrientering gir deg mulighet til å lære og å øve på å bruke kart og kompass.

TurOrientering er et tilbud som er tilgjengelig hele døgnet hele sesongen – postene tas inn igjen 30.september 2020.

Du velger selv når du vil på tur, hvor du vil starte og hvor lang turen skal være. Du kan gå sammen med venner og familie eller alene.

Det er nå lagt ut 20 poster i terrenget rundt Hårtveit – Hisåsen, Orienteringskart «Byremo».

Hver post har en kode som også står på «klippekortet» bak på kartet. Du skal skrive inn det postnummeret som stemmer med koden.  Det skal være mulig å finne postene uten bruk av kompass.

Turorientering er i år et prøveprosjekt og vi tenker at deltakerne er lokale, det er ikke meldt inn til orienteringsforbundet. Byremo-kartet skal oppgraderes og nye detaljer skal tegnes inn så det samsvarer med dagens natur. Det er sist revidert i 2004. Det må dere ta hensyn til når dere går i terrenget, det har f.eks vært hogst flere steder i området, stier kan være mer markerte nå, eller noen mer utydelige i terrenget.

Det er mange fantastisk flotte stier, naturperler, og steder med utsikt der du går – noen poster er nærme vei og sti, andre ligger litt uti terrenget.

Du kjøper en pakke med orienteringskart og veiledning på Joker Byremo for kr 100. Beløpet kan betales på Vipps til Grindheim IL Topptur, 570345, merk med «turorientering», eller sette inn på Grindheim il sin konto, 3108.20.22182, merk «turorientering»

I konvolutten ligger det:

  1. 1 kart A4-format, målestokk 1:10000, klippekortet er på baksiden der du skriver postnummeret som stemmer med postkodene, og leverer inn. Husk å merke med navn på deltakere
  2. 1 kart A3-format
  3. Informasjonsark
  4. Forklaring til de ulike karttegn

Klippekort leveres til Gil ved Anne Ågedal eller Kristin Hartvedt

Her kan du lære litt om orientering

http://nof-orientering.org/index.php

Her er det oversikt over ulike karttegn

http://www.orientering.no/media/filer_public/c2/4a/c24a6531-fe95-452f-84c3-4f1a396f0ff5/nof_karttegn_2010.pdf

Vi håper mange har lyst til å prøve dette i år. !! Du kan gå alene, eller flere sammen.