INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRINDHEIM IDRETTSLAG

INNKALLING TIL  ÅRSMØTE I GRINDHEIM IDRETTSLAG ONSDAG 11. FEBRUAR KL 19.00 I BYREMOHALLEN.

 Saksliste:

1: Godkjenne de stemmeberettigede.

2: Godkjenne innkallingen og saksliste.

3: Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4: Behandle idrettslagets årsmelding og gruppeårsmeldinger.

5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6: Behandle innkommende forslag og saker.

7: Fastsette medlemskontigent for 2016.

8: Vedta idrettslagets budsjett.

9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10: Valg.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være levert leder, Troy E Flottorp, senest 28. januar 2015. Mail troyflott@hotmail.com.

Fullstendig saksliste legges ut en uke før årsmøtet.

Innkalling til årsmøte (i PDF format)

Hilsen GIL