Friluftsåret 2015 og tur langs Nordmannsvegen til Skogen

Det blir blir arrangert tur med Naturlosen langs Nordmannsvegen til Skogen 31. mai. Turen følger gamle Nordmannsvegen, som var byveg for folk fra de indre bygder fram til gården Skogen. På gården var det skysstasjon og gjestgiveri, og det ble holdt bank- og kommunestyremøte her fram 1881.

Turlengden er 4 km på sti i området Skogen.
Oppmøte Øvre-Ågedal kl 11.00.
Naturlos for dagen er Tor O. Brandsdal.
Arrangementet er et samarbeid mellom Grindheim IL og Audnedal historielag
For ytterlige info tlf 900 56 739