Treningsstudio

Drift av treningsstudioet er overtatt av Grindheim IL, etter avtale med Byremo Kulturbygg.

Treningsstudioet drives på dugnad, med unntak for rengjøring, og abonnementsprisene brukes i stor grad til å kjøpe inn nytt utstyr.

 

 

Følg oss på facebook for oppdateringer, og ytterligere informasjon.

Er du halvårs- eller helårsmedlem vil du også kunne følge vårt trenings og kostholdsprogram. Ta kontakt på facebook for utdeling av dette.

For inngåelse av abonnement og priser, se her!

 

Husk at du får rabatt for årsabonement om du er medlem av Grindheim IL.

For mer informasjon om innmelding i idrettslaget,  se www.minidrett.no

Sogner du til et av våre omkringliggende idrettslag, oppfordrer vi også til innmelding i dette. Er du medlem i idrettslaget støtter du ikke bare laget direkte gjennom kontingentstøtten, men laget får også driftsstøtte i form av tippemidler og lignende.

 

Lykke til med treningen!