Håndball

Håndballgruppa har eigne grupper på facebook for informasjonsflyt.

Ta kontakt med den aktuelle trenaren om du er interessert i å byrje å trene på eit av laga.

Sjå kalenderfliken for treningstidspunkt.

Damelagets eiga side på Facebook