Håndball

Velkommen til Grindheim IL håndball

Håndballaktiviteten i Grindheim IL er stor med 7 lag fordelt på ulike alderstrinn fra 8år til senior. Se egen fane for mer info om lag og treningstider.

For å få til en så stor aktivitet i ei lita bygd er vi avhengig av å ha med spillere fra de omkringliggende bygdene. Vi har denne sesongen spillere fra Byremo, Konsmo, Åseral, Eiken og Hægebostad helt ned på 9 års lagene. Dette er vi kjempeglade for, og vi er sikker på at det er med på å skape gode sosiale relasjoner på tvers av bygdegrensene!

Alle er velkomne til å spille håndball for Grindheim. For å bli med må du være medlem i Grindheim Idrettslag. Ta kontakt direkte med den enkelte trener, eller med håndballgruppa.

Mail: handball@grindheimil.no Tlf. Kristin: 99 53 94 63

 

Grindheim damelag spiller i 4.divisjon. De har egen  side på Facebook der det legges ut informasjon om kamper. Følg de gjerne!