Kurs og seminar

Vest-Agder idrettskrets tilbyr kurs og seminarer innenfor flere områder. GIL gir støtte til deltakelse etter nærmere avtale med styret.