Forsikring

Alle barn er forsikret til og med den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. Les mer om NIFs barneidrettsforsikring