Medlemskontingent

Priser

Enkeltmedlem kr 300,-

Familie kr 600,- Barn inngår i familiemedlemskap til og med året for fylte 15 år.

Kvitteringsoblat er gyldig som medlemskort.

 

Priser frå 2018;

Enkeltmedlem kr 350,-

Familie kr 700,- Barn inngår i familiemedlemskap til og med året for fylte 15 år.

Idrettslaget har no teke i bruk klubbadmin eit program forbunde med https://minidrett.nif.no, for lettare å halde medlemsregisteret oppdatert.

Grindheim IL ynskjer at flest mogleg medlemmer legg til brukar og knyt seg til idrettslaget på https://minidrett.nif.no/.
For ei steg for steg rettleiing til dette sjå, Registrering av brukar på minidrett.
Styret vil knyta dei resterande medlemmene til manuelt.
Du må då ta kontakt slik at det kan leggjast inn e-post, fødselsdato og telefonnummer.

Er du usikker på om du har betalt, ta kontakt med Terje på tlf 91554490, eller terje@hoyland.no så undersøker han nærmare.

Takk for di støtte til idrettslaget!