Hovedstyre

Styremøter 2017/18:
Tysdag 02 Mai kl 19.00
Tysdag 30 Mai kl 19.00
Tysdag 22 August kl 19.00
Tysdag 19 September kl 19.00
Tysdag 24 Oktober kl 19.00
Tysdag 28 November kl 19.00
Tysdag 30 Januar kl 19.00
Årsmøte torsdag 15. februar kl. 18.00