Referat

Årsmøteprotokoll Grindheim IL 2017, avholdt 15.02.18

Årsmøteprotokoll Grindheim IL 2016, avholdt 15.03.17

Årsmøteprotokoll Grindheim IL 2015, avholdt 10.02.16

GIL Årsmøteprotokoll 2014

Etter møtet 23.03.15 vert alle møtereferat publiserte på nett, etter at dei er gjennomgjenge og vedtekne i det påfylgjande møtet.

Møtereferatet på nett vert difor forsinka med eit møte.

Sjå her for møteplan.

Møtereferat tir 06.02.17 GIL møte