GIL miniputt fotball 3 og 4 klasse

Det er juleferie for spillere på GIL miniputt fotball.

Oppstart på nyåret er torsdag 09.01.20 kl 1530.

Trenere Odd Tore Naglestad og Jan Ove Flottorp

Innkalling til Ekstra Ordinært Årsmøte i Grindheimidrettslag

Tid: Tirsdag 19 november 2019 kl 18.00

Sted: Spinningrom

Eneste sak på dagsorden:

Sak1.

Styre for Grindheim idrettslag ønsker å kjøpe aksjene i Byremo Kulturbygg as, som Åseral Idrettslag og Hægebostad Idrettslag har i dag.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.

Innkalling og dagsorden for møtet følger §17 i klubbens lover. I dette tilfellet skjer innkallingen etter vedtak i styret, som beskrevet i §17 1b.

Det ekstraordinære årsmøtet vil ha følgende agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle styrets forslag vedrørende kjøp av aksjer       

Det vil bli en gjennomgang av prosjektet som er utredet av styret.

 Hilsen

Styret Grindheim idrettslag

Fotballtrening mini og lilleputt starter opp torsdag 24.10.2019 i ballhallen.

Lilleputt har trening fra 1430-1530.

Miniputt(3 og 4 klasse) har trening fra 1530-1630.

Trening for mikro starter opp på et senere tidspkt.

Husk leggbeskyttere og godkjente innesko.

Kl 1630 er det foreldremøte for alle foreldre som har barn(gjelder mikro, mini og lilleputt) med i fotball i GIL.

Viktig at foreldre møter da!

Fotballgruppa

Fribading starter opp imorgen!

Fredag 18 oktober starter fribadingen for sesongen 2019-2020 .

Det blir fribading for medlemmer i GIL som før:

Fra kl. 18:00-19:00 for foreldre og barn til og med 3.klasse. Voksne må følge barna!

Fra kl.19:00-20:00 er for barn fra 4.klasse og oppover.

Ekstraordinært årsmøte i Grindheim Idrettslag:

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 22 oktober 2019 kl 18.00 i spinning rom.

2 saker på dagsorden:

Sak1.

Styre for Grindheim idrettslag ønsker å kjøpe aksjene i Byremo Kulturbygg as, som Åseral Idrettslag og Hægebostad Idrettslag har i dag.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.

Innkalling og dagsorden for møtet følger §17 i klubbens lover. I dette tilfellet skjer innkallingen etter vedtak i styret, som beskrevet i §17 1b.

 Sak 2

Vedta Gil sine planer for oppgradering Lysløype , Tursti Hisåsen med Gapahuk og Opprusting av Byremoparken(Byremosanden)

Audnedal kommune har gitt tilsagn om midler til disse prosjekter, samlet kr 706.000,- GIL ønsker å gjennomføre dette innen for budsjett gitt av kommunen i tillegg til spillemidler som et total budsjett.

Info om fremdrift og hvordan disse prosjekter er tenkt gjennomført, blir presentert på det ekstra ordinære årsmøte.

Det ekstraordinære årsmøtet vil ha følgende agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle styrets forslag vedrørende kjøp av aksjer       

Det vil bli en gjennomgang av prosjektet som er utredet av styret.

Stemme over styrets innstilling om å kjøpe aksjer

5. Behandle sak 2

Hilsen

Styret Grindheim idrettslag

Ekstraordinært årsmøte i GIL

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 22 oktober 2019 kl 18.00 i spinning rom.

Eneste sak på dagsorden:

Sak1.

Styre for Grindheim idrettslag ønsker å kjøpe aksjene i Byremo Kulturbygg as, som Åseral Idrettslag og Hægebostad Idrettslag har i dag.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.

Innkalling og dagsorden for møtet følger §17 i klubbens lover. I dette tilfellet skjer innkallingen etter vedtak i styret, som beskrevet i §17 1b.

Det ekstraordinære årsmøtet vil ha følgende agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle styrets forslag vedrørende kjøp av aksjer       

Det vil bli en gjennomgang av prosjektet som er utredet av styret.

Stemme over styrets innstilling om å kjøpe aksjer

Hilsen

Styret Grindheim idrettslag

Utdrag av referat fra styremøtet 24.9.19

                        

Sak 23

Gjennomgang av referat fra styremøte 13 august blei godkjent

Sak 24

Trond informerer om innkommet tilbud fra Åseral Idrettslagved, der de ønsker å selge sine aksjer i Byremo Kulturbygg As til Grindheim idrettslag

Styret innstiller følgende: Styret gikk enstemmig inn for å kjøpe aksjer av Åseral Idrettslag , samt aksjene fra Hægebostad idrettslag etter tilsendt tilbud.

Ekstra ordinært årsmøte avholdes: 22.10.2019. kl 18.00

Sak 25

Arbeidsmøte

Gil hadde besøk av Stig Ertresvåg fra Norges Idrettsforbund.

Hovedstyret og undergruppe lederne fordelte seg i 3 arbeidsgrupper

Gruppe 1 jobbet med retningslinjer for Håndball/Fotball, Styret ønsker like regler for dette for alle gruppene.

Gruppe 2 jobbet med lederstruktur og innhold som bør være i våre styremøter, det blei lagt plan for  bilagshåndtering samt gjennomgang av forsikringspoliser m.m.

Gruppe 3 jobbet med nettside med hvilke innhold skal den ha. Det innhentes forslag fra leverandører av denne type tjeneste til neste styremøte 22 oktober.

Med hilsen styret i GIL

Spinning

Nå er det igjen tid for å spinne litt. Vi starter opp onsdag 25/9 kl 19. Vi ønsker både ny og tidligere spinnere velkommen. Påmelding skjer foreløpig på melding. Send melding samme dag til 99115111 skriv Spinning og navnet ditt. Påmelding skjer fra kl 06:00. Det koster Kr 500 pr. halvår for vaksne, og Kr 300 for studenter. Beløpet vippses til 537329 MRK. Spinning. NB! Gratis prøvetime

Bestilling GIL Klubbdress/genser

Nå er det anledning til å bestille ny klubbdress og genser.

Bestillingsfrist: 23. september

Denne gangen har vi ikke bestilt inn prøvekolleksjon, men vi satser på at de som ønsker å bestille kan få prøve av bekjente ved behov!

Klubbgenseren er vanlig i størrelsene, men klubbdressene er små i størrelsen og her bør man gå opp 1 størrelse i forhold til den man vanligvis bruker!

GIL’s leverandør på klubbklær er Trimtex.

Det er 6-7 ukers leveringstid på klærne (leveringstid vil bli ca midten av november)

GIL må samle opp bestillinger et par ganger i året siden det vil være umulig å håndtere enkeltbestillinger, derfor er det viktig at alle som ønsker å bestille nå, gjør det innen fristen!

Hvordan bestille:

  • send mail til post@grindheimil.no for å få tilsendt skjemaet, evt. sms til 90942663 (Lise)med din mail adresse
  • Fyll ut dette som forklart
  • Ved spørsmål: RING Silje på tlf: 971 48 202

Priser:

  Barn Voksne
Trainer jakke 700,- 750,-
Trainer bukse 400,- 450,-
Pulse  (ski) jakke 950,- 1000,-
Pulse (ski) bukse 600,- 700,-
Genser 400,- 400,-

GIL kompenserer 250,- per plagg (inntil 2 plagg – max 500,-) for medlemmer under 18 år (født år 2001 eller senere).

GIL har sponsoravtaler som gjelder fra 2018 til og med 2020, kompensasjonen gjelder 1 gang per medlem i denne perioden.