Hopptreninger vinteren 2015

Det blir treninger i skolebakken hver mandag kl 18.00 så lenge det er snø og ikke for mye vann i bakken.

Viss dere er usikre på om det er snø forhold og bakken er preparert er det bare å ta kontakt med Stein Åge Fuglestveit på tlf. eller sms: 95 23 95 91.

Skigruppa har ca 5 sett med hoppski og sko i ulike størrelser, så de som har lyst til å prøve med skikkelig hopputstyr kan låne dette.

Håper på godt fremøte så lenge vinteren holder.

Hilsen Skigruppa ( Hopp)

 

HOPPRENN Skolebakken Byremo

Snøen er kommet og med dette vil hopprenn for alle klasser blir arrangert i den nye oppgraderte skolebakken på Byremo.

Se Plakat hopprenn 2015b for fullt program

Alle er velkomne til å delta….fra 3 –100 år.

Det blir mulighet å hoppe i både K-12,5m bakke og i en liten K-5m bakke.  Vinteren har vært dårlig frem til nå, så alle stiller likt med hensyn til årets forberedelser

Etter hopprennet vil det bli arrangert en uformell kåring av Grindheims beste kombinert løper. Her oppfordres voksne til å delta.

Det blir kiosk og fyr på bålpanna under hele arrangementet.

For påmelding gjøres dette til:        

Stein Åge Fuglestveit, 95 23 95 91, stein@dragark.no

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRINDHEIM IDRETTSLAG

INNKALLING TIL  ÅRSMØTE I GRINDHEIM IDRETTSLAG ONSDAG 11. FEBRUAR KL 19.00 I BYREMOHALLEN.

 Saksliste:

1: Godkjenne de stemmeberettigede.

2: Godkjenne innkallingen og saksliste.

3: Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4: Behandle idrettslagets årsmelding og gruppeårsmeldinger.

5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6: Behandle innkommende forslag og saker.

7: Fastsette medlemskontigent for 2016.

8: Vedta idrettslagets budsjett.

9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10: Valg.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være levert leder, Troy E Flottorp, senest 28. januar 2015. Mail troyflott@hotmail.com.

Fullstendig saksliste legges ut en uke før årsmøtet.

Innkalling til årsmøte (i PDF format)

Hilsen GIL

Invitasjon til inspirasjonskveld 21 januar

Invitasjon til inspirasjonskveld 21 januar

Styret i Grindheim idrettslag ønsker å vise at de setter pris på det frivillige arbeidet som trenere og innehavere av verv gjør. Uten denne arbeidsinnsatsen ville ikke GIL sitt aktivitetstilbud eksistert.

Vi inviterer derfor til en inspirasjonskveld 21 januar kl. 19 00 i auditoriet på Byremo videregående skole. Trenere og ledere er spesielt inviterte, men det vil også være åpent for alle medlemmer som ønsker å høre et inspirerende foredrag. Vi har invitert tidligere håndballtrener for ØIF-Arendal og landslagsspiller Leif Gautestad som foredragsholder. Vest Agder idrettskrets uttaler følgende om Gautestad:

«Han er en fantastisk foredragsholder, og er veldig opptatt av frivilligheten gjennom trener- og

lederengasjementer, og viktigheten av å sette pris på disse menneskene.»

Gautestad vil holde et foredrag på 1-1,5 time. Etter foredraget legger vi opp til litt meningsutveksling der det vil bli servert kaffi/brus og noe å bite i.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme.

Gi beskjed til Knut E. på knut.erik.valand@vabb.no eller tlf 97412035 innen 16 januar om du kommer.

Hilsen

Troy, Terje, Oddvar og Knut Erik

Setesdal Colorline Tour 30. mai 2015

Heisann og godt nytt år:)

Det er nå flere som har begynt å tenke på vårens eventyr oppover Setesdalen på sykkelsetet. I den anledning ønsker vi å invitere til et lite møte for å lufte tanker og ambisjoner om tidsmål og trening. Det er også greit å få en pekepinn om hvor mange som kan tenke seg å bli med.

Vi møtes i ballhallen mandag 12. januar kl. 21.00

Då sjåast me:)

Hilsen Kristin(kri-har@online.no, 99 53 94 63) og Jan Ove

PS!
Kjenner du noen som av en eller annen grunn ikke har fått denne invitasjonen men som har lyst til å bli med, så blir vi glad om du videreformidler!
Vil du være med, men kan ikke komme på møtet? Send en mail, en SMS eller ring en av oss:)

Engasjer deg

Idrettslaget bidrar med mange positive og sunne aktivitetstilbud for innbyggerne i bygda vår.  Dette tilbudet ville ikke eksistert dersom en ikke hadde medlemmer som frivillig stiller opp og bidrar på forskjellige måter. Takk til dere.

Dersom tilbudet i idrettslaget skal forbli godt, eller enda bedre, er en helt avhengig av at det også kommer nye frivillige som bidrar. Dette er derfor spesielt en oppfordring til deg som ikke har, eller har hatt, verv i idrettslaget, men som kan tenke deg det. Det er mye å velge i. Enten som trener, lagleder eller medlem i en av idrettslagets grupper.