Saksliste til årsmøte 17. februar. 2022

Postet av Styret den 11. Feb 2022

Saksliste til årsmøte

 

  1. Godkjenne de stemmeberettigete.
  2. Godkjenne innkalling og saksliste.
  3. Velg dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsmelding.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle innkomne saker. (Ingen saker meldt inn)
  7. Fastsette medlemskontingent for 2022, og styrehonorar for 2021.
  8. Vedta idrettslagets budsjett for 2021.
  9. Valg.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.