VARSLING I NORSK IDRETT


Grindheim idrettslag ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer. Dersom du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker at bryter med våre regler, er det viktig at du sier fra om dette. I Grindheim idrettslag tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor. 
 
Du kan si ifra via varslingsportalen (link under) eller ved å ta kontakt med styreleder eller noen du er trygg på i idrettslaget som kan videreformidle det. 

Når et varsel blir meldt inn via varslingsportalen vil det være styreleder, Synne Mjåland, som mottar varselet. Dersom du har spørsmål kan du kontakte styreleder direkte på telefon eller mail så vil du få hjelp. Tlf: 905 39 381, mail: leder@grindheimil.no 

 


Link til varslingsportalen «mitt varsel»: https://portal.mittvarsel.no/v/nif

 

Info på NIF sine hjemmesider:

Ønsker du hjelpe en som vil varsle - Trykk her
 
Er du usikker på hva man kan og burde varsle om kan du lese mer om dette ved å Trykke her
 
Om du har spørsmål om varsling eller håndtering av varsler, ta gjerne kontakt med våre rådgivere.


Forøvrig finner du masse nyttig informasjon om hva som er greit og ikke i norsk idrett ved å trykke HER»