Støtte til betaling av medlemskontingent. 


Hei!

I disse tider kommer det faktura på medlemskontingent for året 2024. Styret i GIL ønsker at alle skal ha mulighet til å være med på idretten og at kostnad ikke skal være noe hinder for det. Dersom det er økonomisk utfordrende å betale medlemskontingent så kan du/dere få dekket kontingenten. GIL har midler til dette. Når du har meldt deg inn i Grindheim idrettslag får du tilsendt faktura for kontingent på mail. Videresend den til faktura@grindheimil.no og skriv: Ber idrettslaget betale denne.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt. 


Ta kontakt med daglig leder, Eli Kristin Tveiten 95746463 - elikristin@grindheimil.no, dersom du trenger hjelp eller har spørsmål. 

 

I tillegg kan innbyggere i Lyngdal kommune søke om støtte til kontingent for barn under 18 år.  Dette gjøre via søknadskjema på kommunens hjemmeside:  Lyngdal kommune - Støtte til kontingent/utstyr til organisert fritidsaktivitet

Det er lavterskel å søke, og det kreves ikke noe dokumentasjon på ens private økonomi. En kan søke selv, eller få noen til å søke på vegne av en.

 

Vi håper på et fint år med masse idrettsglede for store og små!