Skigruppa er snart på gang igjen! 

Følg med - mer info kommer! :D 

SKI GRUPPA

Fredrik Vasland

Georg Smedsland

Erik Leland