Forventninger til foreldre i Grindheim Håndball/Fotball: 

Som forelder i Grindheim Håndball/Fotball skal du bidra til å

 • Motivere barnet ditt til trening, og la barnet møte forberedt 
 • Motivere barnet til å være positiv på trening og kamper
 • Lære/ hjelpe barnet ditt å tåle motgang og medgang
 • Støtte alle spillerne, lær barnet at alle på laget er like verdifulle 
 • Engasjement, men HUSK at det er barnet ditt som er med på håndball/fotball, - ikke du
 • Respekter trener/ lagleder og deres arbeid, gi anerkjennelse til de som bruker tida si på ditt barn, støtt opp om avgjørelser, vis at de blir satt pris på.  Fremsnakk trenere og spillere! Husk på at de barna hører aller mest på er foreldrene! Pass på samtaleemnene «rundt middagsbordet»
 • Ha respekt for andre spillere og foreldre, dommere og bortelaget.
 • Hvis uenighet oppstår, snakker vi med den det gjelder, og ikke om. Kom til oss om det er problemer, og snakk til andre om noe er bra!
 • Vær lojal mot klubben
 • Still opp på dugnader (drift og kamper), og bidra med kjøring. Still opp på hjemmekamper og bortekamper
 • Husk at håndball/fotball er et frivillig tilbud
 • Betal medlemskap, lisenser o.l  innen gitte tidsfrister
 • Fremskaff nødvendig utstyr (som eks. leggbeskytter – informeres fra trener)
 • Signere nødvendige påmeldinger
 • Oppdatere seg på informasjon på spondgruppene
 • Vær et godt forbilde og snakk positivt om Grindheim håndball/fotball
 • HUSK at det viktigste er at barnet ditt trives i Håndballen/fotballen
 • FAIR PLAY