Åpning av Gapahuken på Hisåsen søndag 20.juni

Postet av Grindheim Idrettslag den 24. Jun 2021

Kultursjef Jan Seland holder tale, og foretar den offisielle åpningen ved å klippe snora 

Det var nær 60 personer som møtte fram til offisiell åpning av Gapahuken. Gapahuken er bygd av elever på Byggfag ved Byremo videregående skole og er tegnet av Stein Åge Fuglestveit i Drag. Jan Arel Telhaug, rektor ved skolen, hyllet prosjektet og er glad for at de får være med på slike oppdrag. Gapahuken er bygd av kjerneved av furu og skal være til glede for lokalbefolkningen i mange tiår framover.


Noen av medlemmene i «Ryddegjengen», hogst og rydding for bedre utsikt lørdag 12.juni. En sosial gjeng som arbeider godt sammen.

 Arbeidet med rydding av turstier er nok hovedgrunnen til at den flotte gapahuken står her i dag. Arbeidet med turstiene startet for alvor i 2018. Det er en gruppe frivillige på 16 personer som sørger for å merke nye, og holde de eksisterende turløypene du kan finne på Grindheim il`s toppturkort ryddige og fremkommelige.


Stier og veiene til Hisåsen vær nærmest gjengrodd for 3 år siden, nå er det en av de fineste og mest besøkte, 400 turer har blitt registrert i boka hittil år.Eivind A Husøy, leder for utvalget som arbeidet med Friluftstiltak i gamle Audnedal kommune, kultursjef i Lyngdal kommune Jan Seland og leder i Grindheim il Trond Hamran holdt taler og kom med fine ord om dugnadsånden og samarbeidet som har gjort dette mulig. At dette er bra for folkehelsa ble også trukket fram av kultursjefen.

Grindheim il takker alle grunneiere rundt Hisåsen som har gjort det mulig å få et slikt flott turmål og tursti. Det hadde ikke vært mulig uten velvilje fra dem. Marianne og Gustav Hårtveit  eier grunnen der gapahuken er plassert.

Det er Eli Ågedal som har ansvar for at prosjektet ble realisert . Mange timers arbeid er lagt ned med å utforme søknad, snakke med grunneiere, møter med mer. Ikkje minst er mange timer med klyppesaksa tilbrakt rundt Hisåsen. Randi Byremo i Flir var behjelpelig med utforming av søknad og beregning av kostnader.

Takk til alle som bruker turstiene – det er den beste tilbakemeldingen vi kan få.

Gil, Trim v/Anne og Kristin


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.